14

Kwart Oostzee dood door lozingen industrie

Lozingen van afvalwater van boeren en industrie veroorzaken verzuring in de Noord-Europese zee

Een kwart van de dieren en planten die in de Oostzee leven zijn dood door verzuring. Onderzoekers menen dat het leefklimaat in de Noord-Europese zee hard achteruit gaat. In 1960 was nog maar 15 procent van het totaaloppervlak van de Oostzee dood.

Uit het oceanografische onderzoek van het SMHI, de Tweedse KNMI, blijkt dat de belangrijkste veroorzakers van de verzuring lozingen van afvalwater van boeren en de industrie zijn. De Scandinavische experts geven vooral Rusland de schuld van de vervuiling omdat het land zich niet wil binden aan afspraken die de landen rondom de Oostzee met elkaar maken om de industriële lozingen binnen de perken te houden.

De algengroei is de afgelopen vijftig jaar flink toegenomen en dat wordt volgens SMHI alleen nog maar erger door de hogere temperaturen als gevolg van de klimaatveranderingen. Door de verzuring hebben vissen als kabeljauw minder te eten, waardoor hun aantal in de zee sterk afneemt. Ook planten hebben minder overlevingskansen omdat het zuurstofgehalte in het water sterk afneemt. Op een bodemoppervlakte zo groot als Nederland en België samen is het planten- en dierenleven praktisch onmogelijk.

Lees meer bij de Volkskrant: Kwart planten en dieren in Oostzee dood door verzuring

cc-foto: Micke-fi

Geef een reactie

Laatste reacties (14)