Laatste update 17:33
46

Kwetsbaren in actie tegen versoepelingszucht: We zijn #GeenDorHout

Op sociale media is een massale protestactie gaande van en voor mensen die ernstige risico’s lopen bij mogelijke besmetting met corona. Onder de hashtag #GeenDorHout leggen getroffenen uit wat corona en leven voor hen betekenen. De berichten zijn een reactie op een opinieartikel in Trouw van epidemioloog Sander Borgsteede waarin deze de houding van het kabinet en het gedrag van de bevolking hekelt. Borgsteede stelt dat het veronachtzamen van de maatregelen tegen corona er toe leidt dat het virus oprukt en de regering dat min of meer gedoogt.

Onze regering zal een keuze moeten maken. Een halfslachtig gedoogbeleid is onverstandig: wanneer veel mensen de maatregelen negeren, ondermijnen zij de effectiviteit voor de anderen die wél hun vrijheden inperken. Zonder sterke intrinsieke motivatie, zoals bij de eerste golf, is veel aandacht nodig voor handhaving van de anderhalve­metersamenleving. Wanneer de regering met voortschrijdend inzicht besluit dat de maatschappelijke kosten te hoog zijn, kan een soepeler beleid worden neergezet. Met meer vrijheden en meer schade door corona.

Tegelijkertijd maakte Volkskrant Magazine dit weekeinde pagina’s vrij om Marianne Zwagerman, de oud-Telegraaf medewerker en opiniemaker die al langer klaagt dat de bescherming van kwetsbaren een te hoge prijs heeft voor haar levensgeluk, uitgebreid aan het woord te laten. Zo twitterde ze in april “Het dorre hout wordt gekapt, misschien een paar maanden eerder dan zonder virus. Moet iedereen die nog in de bloei van zijn leven zit daar alles voor opofferen?”

De keuze van media om deze levensbedreigende discussie te agenderen, was voor de 38-jarige Jacquie aanleiding een oproep te doen. “Ik denk dat als jullie allemaal toch blijven praten over dat risicogroepen dood mogen, dat jullie eens de gezichten en/of verhalen moeten bekijken van wie jullie willen opofferen. Ik start. Ik ben Jacquie, 38 jaar, partner tien jaar en kattenober 4 katten en ik ben #GeenDorHout”

Tegenover de NOS lichtte ze toe:

“Ik heb dat soort uitspraken de afgelopen maanden heel veel gelezen in artikelen en gehoord op tv. Als het alleen twee artikelen van Marianne Zwagerman waren, dan was ik dit niet gestart. Ze hebben het ook over mij en over mijn vrienden, van wie er veel tot de risicogroepen behoren. Dat zijn allemaal jonge mensen. Als mensen zeggen dat mijn vrienden wel dood mogen, dan vind ik dat moeilijk.”

De oproep voor compassie maakte een ongekende stroom aan reacties van lotgenoten en hun medestanders los.

Jacquie verklaart dat ze nooit zoveel respons had verwacht en dat ze blij is dat de potentiële slachtoffers van versoepeling en onachtzaamheid zo een gezicht krijgen.

Zondagochtend reageerde Marianne Zwagerman, die het veroorzaken van ophef tot verdienmodel heeft gemaakt, ook op de actie. In de stijl die haar handelsmerk is:

Geef een reactie

Laatste reacties (46)