26

‘KWF besteedt minder aan onderzoek dan het beweert’

NRC achterhaalt: Vorig jaar niet 80 maar 49 procent aan wetenschappelijk onderzoek besteed ... Update: KWF: 'Onjuiste beweringen NRC Handelsblad'

KWF Kankerbestrijding claimt op de website om en nabij de 80 procent van het geld dat het ophaalt te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Onterecht, zo achterhaalde NRC Handelsblad. Vorig jaar besteedde het fonds zelfs minder dan de helft van zijn inkomsten aan wetenschappelijk onderzoek.

Een woordvoerder van het fonds noemt het een definitiekwestie. Wel erkent hij tegenover NRC dat het een geval van ‘niet handig communiceren’ is. Zo streeft KWF ernaar om 80 procent van de uitgaven aan onderzoek te besteden, terwijl ze op de website de indruk wekken dat het 80 procent de inkomsten betreft. NRC ligt het in een rekenvoorbeeld toe:

Stel er komt 100 miljoen binnen, en er wordt slechts 100.000 euro uitgegeven, waarvan 80.000 euro aan onderzoek. In dat geval kan de organisatie claimen dat 80 procent van de uitgaven aan onderzoek is besteed.

Uit de jaarrekeningen en gegevens van het Centraal Bureau Fondsenwerving is op te maken dat de inkomsten van KWF de afgelopen jaren scherp zijn gestegen. In 2009 kwam nog 96 miljoen euro binnen, vorig jaar was dat bedrag gestegen naar 146 miljoen euro. Dat betekent overigens niet dat de besteding aan wetenschappelijk onderzoek daarmee evenredig steeg. Sterker nog, de bestedingen aan wetenschappelijk onderzoek daalden gestaag, in zowel relatieve als absolute zin.

In 2009 ging ruim 80 procent van de inkomsten naar wetenschappelijk onderzoek. Vorig jaar was dat 48 procent.

Update 16.50

KWF Kankerbestrijding heeft inmiddels via een nieuwsbericht laten weten het niet eens te zijn met de beweringen in NRC. KWF stelt:

KWF Kankerbestrijding heeft als richtlijn dat 80% van de uitgaven aan doelbesteding aan wetenschappelijk onderzoek wordt besteed. En 20% aan patientenondersteuning en preventie. Doelbesteding is totale inkomsten minus de kosten. De kosten die KWF maakt zijn werving en beheer en administratie. Totaal maakten we in 2012 16% kosten.

Dit betekent dat van iedere opgehaalde euro 84 cent (afgerond) naar doelbesteding gaat. Ongeveer 80% van deze 84 cent gaat naar onderzoek. Al deze cijfers staan in onze jaarrekening (pagina 66 van ons jaarverslag) en zijn beschikbaar op onze website. NRC heeft al deze cijfers van ons gekregen met een uitgebreide toelichting, maar meent ten onrechte tot een andere conclusie te komen.

Volgens NRC beweert KWF dat 80% van haar totale inkomsten naar onderzoek gaat. Dit is verklaarbaar omdat in een enkele uitgave van KWF dit niet juist is gecommuniceerd. In onze jaarrekening, maar ook op onze website staat onder het kopje ‘waar gaat uw geld naartoe?’ het goede verhaal gecommuniceerd. Ook dit wist NRC.

Meer hierover bij NRC: KWF Kankerbestrijding besteedt minder aan onderzoek dan het beweert

Foto: videostill

Geef een reactie

Laatste reacties (26)