Laatste update 12:15
35

Landbouw bedreigt biodiversiteit in Nederland

Er dreigt een wereldwijde ecologische ramp: bijna een miljoen plant- en diersoorten staan op het punt te verdwijnen als gevolg van menselijk handelen. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van Ipbes, een wetenschappelijke organisatie gelieerd aan de Verenigde Naties. Ook in Nederland staat de biodiversiteit onder druk. 8 procent van de zoogdieren, 11 procent van de vogels, 22 procent van de bijen en 28 procent van reptielen wordt bedreigd. De afgelopen 130 jaar is 84 procent van de Nederlandse vlinderpopulatie verdwenen. Zelfs de libellenpopulatie, die jarenlang groeide, is op zijn retour.

Volgens de Wageningse emeritus-hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse moet we naast de afnemende biodiversiteit ook kijken naar oppervlakte: hoeveel ruimte krijgt de natuur nog in Nederland?

Volgens internationale biodiversiteitsdoelen zou elk land zou 17 procent land en 10 procent zee moeten beschermen. In Nederland wordt alleen die 10 procent zee ruimschoots gehaald. Berendse in NRC:

Naar schatting staat zeker de helft van de natuur in Nederland onder invloed van de landbouw, vooral door stikstofverrijking en de verspreiding van landbouwgif. In gebieden als de Gelderse Vallei en De Groote Peel slaat zo’n 60 kilo stikstof per hectare per jaar neer, ver boven het niveau dat de natuur kan verwerken. Op een kilometer afstand van landbouwbedrijven is er nog altijd een aanzienlijke verrijking van de bodem merkbaar… Voedselrijke grond gaat naar landbouw, en beschermde natuur krijgt vooral de droge voedselarme bodems toegewezen. Dat gaat ten koste van soorten als de harlekijnorchis en de sprinkhaanrietzanger… Oppervlakte alleen is niet voldoende. Je moet ook de versnippering tegengaan. Dat kan door de aanleg van zogeheten faunapassages – eekhoornbruggen, paddentunnels, ecoducten. Als deelpopulaties te ver van elkaar afliggen, zijn ze op den duur ten dode opgeschreven, doordat na het plaatselijk uitsterven van een soort – bijvoorbeeld in een extreem droog jaar – het volgend jaar geen nieuwe vestiging van de soort kan plaatsvinden.

Volgens Berendse zijn de enige mogelijkheden om het tij te keren uitbreiding van het oppervlak beschermde natuur, of het reduceren van de veestapel: “Waarom laten we de voedselprijzen niet stijgen, zodat de boeren met minder productie toe kunnen en consumenten veel zuiniger met het gekochte voedsel omgaan?”

Cc-foto: Martha de Jong-Lantink

Geef een reactie

Laatste reacties (35)