108

‘Landbouw moet verduurzamen in ruil voor steun coronacrisis’

De overheid moet van boeren eisen dat ze verduurzamen als ze aanspraak willen maken op financiële steun tijdens de coronacrisis. Dat schrijft Greenpeace in een brandbrief aan het kabinet. De milieuorganisatie wijst erop dat “de klimaat- en biodiversiteitscrisis gewoon doorwoeden in tijden van corona”.

Volgens Greenpeace moeten boeren die aankloppen bij de overheid, alleen steun ontvangen als zij overstappen op ecologische landbouw. Om de klimaat- en stikstofreductiedoelen te halen is krimp van de agrarische sector daarnaast onvermijdelijk.

“Door nu te beginnen met het opkopen van boerenbedrijven met de hoogste milieubelasting, zal de  gemiddelde duurzaamheid van de gehele sector snel toenemen en worden marktoverschotten aangepakt”, schrijft Greenpeace.

Dat laatste is belangrijk omdat de export van landbouwproducten door de coronacrisis wordt bemoeilijkt. Zo zijn er grote problemen in de kalverhouderij en de eendensector omdat restaurants hun vlees niet meer afnemen.

“Het is ondenkbaar dat we de intensieve landbouw overeind houden met belastingcenten van de burger”, meent Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland. “Juist de intensieve veehouderij brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Veel dieren op een kluitje vergroot het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten als corona.”

Greenpeace zet grote vraagtekens bij de eerder aangekondigde staatssteun voor de sierteelt en de fritesaardappelsector. Daar gaat 650 miljoen euro belastinggeld naartoe, “terwijl juist de sierteelt grootverbruiker is van gif en daarmee bijdraagt aan de natuurcrisis”.

cc-foto: David Mark

Geef een reactie

Laatste reacties (108)