98

Langer leven? Drink alcohol!

Uit recent onderzoek is gebleken dat alcoholdrinkers langer leven dan geheelonthouders

Geheelonthouders leven het kortst. Het is het beste om één à drie glazen alcohol per dag te nuttigen, maar ook stevige drinkers leven langer dan degenen die geen alcohol drinken. Uit het onderzoek ‘Alcoholisme: Klinisch en experimenteel onderzoek’ blijkt dat sociaal-economische factoren geen invloed hebben op de uitkomst.

Voorheen dacht men dat alcoholdrinkers langer leefden vanwege hun sociale interactie. Drinkers hebben vaak meer geld, meer vrienden en meer fysieke activiteiten, maar al deze facetten dragen er niet aan bij dat drinkers daadwerkelijk langer leven. De onderzoekers hebben in het onderzoek een correctie van alle sociaal-economische variabelen toegepast. En wat blijkt? Het sterftecijfer onder niet-drinkers is hoger.

Voor het onderzoek zijn 1824 mensen gedurende een periode van twintig jaar gevolgd. Iets meer dan 69% van de niet-drinkers overleed gedurende deze periode. Voor de zware drinkers ligt dit percentage op 60% en voor de matige drinkers op 41%.

CNN: Why Do Heavy Drinkers Outlive Nondrinkers?
cc-foto: Matt Biddulph

Geef een reactie

Laatste reacties (98)