67

Leerlingen uit arme wijken kampen massaal met leerachterstanden

Bassischoolleerlingen in arme wijken hebben massaal te maken met leerachterstanden. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen een taalachterstand heeft. Daarnaast kampen de kinderen met leer- en concentratieproblemen en zijn de ouders vaak niet in staat hen te helpen.

Het verschil met leerlingen in reguliere wijken is groot. Waar kinderen daar in 23 procent van de gevallen een taalachterstand hebben, is dat in achterstandswijken maar liefst 90 procent. Ook heeft bijna driekwart van de kinderen concentratieproblemen tegenover iets meer dan de helft in reguliere wijken. De kinderen uit armere wijken vertonen daarnaast vaker gedragsproblemen.

Volgens onderwijzers en schooldirecteuren zijn de verschillen te wijten aan het feit dat de kinderen geen gelijke kansen hebben. Vaak komen ze uit gebroken gezinnen of complexe thuissituaties en leven ze vaker in armoede als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid. Ook het sociaal vangnet is minder sterk en zijn ouders vaak minder goed in staat het woord te voeren of om bijlessen te bekostigen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van ABN Amro, de Stichting Kinderpostzegels en het Jeugdeducatiefonds, dat opkomt voor achterstandskinderen. Voor het onderzoek werden driehonderd leraren, begeleiders en basisschooldirecteuren ondervraagd. Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, laat in het AD weten: ‘Ik ben zeer geschrokken. Dat de kansen zó ongelijk zijn verdeeld, is erger dan ik dacht. Het moet echt anders.’

De ondervraagde docenten laten zelf weten dat om de problemen te bestrijden, er werk gemaakt moet worden van kleinere klassen, meer ondersteunend personeel en vermindering van de tijd die zij nu kwijt zijn aan administratie. Daarvoor is vanuit de overheid meer geld nodig.

cc-foto: Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (67)