1024

Leers: Congres kan mij niet dwingen

UPDATE: [LIVE] CDA-congres ... Rutte 'absoluut' tevreden over Leers ... 75% Nederlanders tegen uitzetten Mauro ... Leers: 'Ik ga goed luisteren op CDA-congres' ... Stemming Mauro pas na CDA-congres ... Ad Koppejan en Kathleen Ferrier niet eens met uitzetting... CDA-top pleegt overleg ... Leers probeert CDA-congres te omzeilen

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond en nacht over de eventuele uitzetting van de 18-jarige Mauro Manuel. Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) wil hem alsnog het land uit. Hoewel CDA-Kamerleden Ad Koppenjan en Kathleen Ferrier eerder bekend maakten moeite te hebben met de beslissing, maar wel akkoord te gaan, lijkt de CDA-fractie nu niet meer unaniem over de uitzetting. De ene schorsing volgt de andere om ruimte te geven aan de CDA-top om met de twee te onderhandelen.


Update vrijdag 23.00 uur
Aan de vooravond van het CDA-congres peilde Nieuwsuur hoe de CDA-leden in het land denken over de op hand zijnde uitzetting van Mauro. Uit een representatieve peiling van Maurice de Hond blijkt dat ruim twee derde (70 procent) van de CDA-kiezers vindt dat Mauro Manuel een verblijfsvergunning moet krijgen. Nieuwsuur sprak met leden van de gewesten Drenthe en Zeeland. Vanuit Den Bosch reageert CDA-burgemeester Ton Rombouts. Ook hij vindt dat Mauro moet blijven.

Update 16:15

Minister Gerd Leers heeft na afloop van het wekelijks kabinetsberaad verklaard dat hij zich niets gelegen laat liggen aan wat het CDA-congres besluit over Mauro. Hij zegt in de Volkskrant:

Als er in de fractie verdeeldheid over komt, dan is dat niet iets waar ik wat aan kan doen. Ik toets de zaak aan de bestaande wet- en regelgeving, net als mijn voorgangers. Wat het congres ook zegt. Dat kan mij niet dwingen.

Premier Rutte verklaarde dat Leers goed heeft gehandeld door vast te houden aan het gedwongen transport naar Angola dwingen van de 18-jarige Limburger Mauro. “Absoluut.”

Update 15:10

Driekwart van de Nederlanders en 74 procent van de CDA-achterban vindt dat Mauro moet blijven, schrijft de Volkskrant. En:

Volgens VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children wil 70 procent van de Nederlandse bevolking dat kinderen die langer dan 8 jaar hier zijn een verblijfsvergunning krijgen. Dat blijkt uit een peiling door TNS/NIPO die beide organisaties hebben laten uitvoeren. Volgens de peiling, uitgevoerd wegens de dreigende uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro, wil onder de CDA-achterban 71 procent dat er zo’n initiatiefwetsvoorstel komt. 

Update 13:50

De kwestie Mauro komt zaterdag aan de orde op het CDA-congres. Trouw schrijft:

‘Ik ga goed luisteren en ik sta altijd open voor mensen en ben bereid naar argumenten te luisteren’, zei Leers vandaag voorafgaand aan de ministerraad.

Leers lijkt echter vooral een muur met oren te willen zijn want hoe de leden ook tegen hem aanpraten, hij is niet van plan zijn oordeel bij te stellen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat ik met kracht van argumenten over de emoties heen kan komen.’

Update 01.00

Alle moties, op één na, zijn zoals verwacht aangehouden.

Wat er exact is besproken is met Ad Koppejan, Kathleen Ferrier is niet duidelijk. Bij het spoedberraad waren onder meer vice-premier Maxime Verhagen, Tweede Kamer CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma en Eerste Kamer CDA-fractievoorzitter Eelco Brinkman aanwezig.

Minister Gerd Leers kondigde aanvankelijk aan a.s. zaterdag bij het CDA-congres met de achterban te zullen spreken over de kwestie Mauro. Donderdagavond probeerde de minister echter een stemming in de Tweede Kamer af te dwingen om dit te kunnen omzeilen. Alle moties zijn inmiddels ingediend en afgewezen door de minister. De Tweede Kamerleden willen de stemmingen over de moties nu over het weekend tillen naar dinsdag, zodat de minister alsnog gedwongen wordt zaterdag naar zijn achterban te luisteren.

De Volkskrant:

De twee wilden donderdagavond laat opnieuw met de rest van de fractie om de tafel om toch nog tot een eensluidend CDA-standpunt te komen. Met VVD en gedoogpartner PVV was juist afgesproken dat Mauro terug moet naar Angola. Dan kan hij vanuit dat land nog een poging doen om een vergunning voor studie in Nederland te krijgen […] De enige partij die ronduit tevreden is met het vertrek van Mauro is de PVV. Volgens deze partij heeft de jongen gelogen tijdens zijn asielprocedure. CDA en VVD namen het deze zomer nog voor Mauro op, maar vinden nu dat Leers gelijk heeft in zijn oordeel geen uitzondering voor de jongen te maken.

Update 22.10

CDA-ers Ferrier en Koppejan zijn het toch niet helemaal eens met de Tweede Kamerfracties en hun eigen partij, het CDA in het bijzonder dat asielzoeker Mauro Manuel niet in Nederland mag blijven. Ze voeren crisisoverleg met fractievoorzitter Van Haersma Buma.

Het CDA probeerde ook de zaak Mauro vandaag af te ronden in de Tweede Kamer. Dit terwijl eerder is aangekondigd dat de zaak zaterdag tijdens het Partijcongres nog aan bod zou komen. Leers lijkt dit te proberen omzeilen, door alle moties er donderdagavond nog doorheen te drukken.

Koppejan en Ferrier hebben onder meer hierover met de oppositie overlegd. Ze zullen een aantal moties proberen over het weekend te tillen, waardoor er alsnog over de kwestie gesproken kan worden tijdens het CDA-concres.

Update 19.30

Minister Gerd Leers heeft tijdens het debat over de uitzetting van Mauro aangekondigd dat de 18-jarige jongen terug moet naar Angola. Mauro kan alleen in Nederland blijven indien hij een studievisum krijgt. Om deze te bemachtigen moet hij echter een ander opleidingsniveau volgen. Momenteel doet hij MBO-3 en om in aanmerking te komen voor een studievisum moet hij minimaal een HBO-opleiding volgen. Daarnaast weigerde de minister antwoord te geven op de vraag van onder meer GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi en PvdA Tweede Kamerlid Hans Spekman, of Mauro de aanvraag voor een studievisum in Nederland mag doen, of eerst terug moet naar Angola, alwaar hij de beslissing van de minister moet afwachten.

De uitzetting van Mauro wordt vanavond besproken in de Kamer. Het CDA zegt nu haar beslissing genomen te hebben en het CDA congres niet af te wachten.

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is ernstig teleurgesteld in het CDA.

Wat moet een Limburger in Angola. Deze Nederlandse jongen wordt het slachtoffer van falend Nederlands asielbeleid. We hebben hem allemaal gehoord, met zijn zachte G is hij Limburgser dan vlaai. Maar hij wordt door het CDA geslachtofferd aan de PVV.”

Gesthuizen heeft nog hoop op het CDA-congres. “De laatste kans voor Mauro, is dit congres dat het CDA kan bevrijden uit de klauwen van de gedoogpartij. Ik hoop dat de partij snel terugkeert op de eigen principes en dat dit nog op tijd is voor Mauro.”

Leers meent geen uitzondering te kunnen maken voor de 18-jarige jongen die al sinds zijn negende levensjaar in Nederland verblijft. Hij woont bij een pleeggezin in Limburg. Zijn biologische moeder woont nog in Angola.

Volgens de minister kan hij geen uitzondering maken voor Mauro omdat er heel veel jongens in vergelijkbare omstandigheden zijn, maar er ook anderen zijn in een nog veel slechtere situatie.

Leers:

Rechtvaardigheid wil ook zeggen dat je consequent moet zijn. Wat ik voor Mauro doe, moet ik ook doen voor anderen.

Update

Bij een bezoek aan zijn vrienden van voetbalvereniging SV Oostrum zei Mauro ‘heel verdrietig’ te zijn over de uitspraak van Leers. De Volkskrant schrijft dat hij ‘dermate bedroefd was dat hij bijna niets kon zeggen’.

Tweede Kamerlid Ad Koppejan (CDA) is tegen de gedwongen uitzetting van Mauro. Dat zei hij tegen RTL-Nieuws. Daarvoor had Koppejan overleg gevoerd over zijn uitspraak met CDA-fractievoorzitter Raymond Knops. Het CDA schaart zichter achter het besluit van Leers, terwijl Knops deze zomer nog zei het onmenselijk te vinden als Mauro wordt teruggestuurd.

Teken hier een petitie, opgezet om Mauro in Nederland te houden

NOS: Asielzoeker Mauro moet het land uit

Geef een reactie

Laatste reacties (1.024)