85

Leers: Ik ben geen lafaard

Minister zinspeelt op voortijdige val kabinet

In een spraakmakend interview met dagblad De Pers weerspreekt minister Leers van Immigratie dat hij in het debat rond Mauro een laffe houding heeft aangenomen. Ook hint hij op een mogelijke val van het kabinet.

In het interview zegt Leers dat hij wil aantonen dat hij geen technocraat is, daarom doorspekt hij zijn betogen bewust met eigen emoties. En hij wil af van het beeld dat hij laf geopereerd heeft in de kwestie Mauro:

Laat ik een citaat nemen van de geachte afgevaardigde de heer Spekman: ‘U bent een lafaard’. Als er nu een ding niet is wat ik mezelf in dit dossier mag verwijten, is dat ik laf ben geweest. Integendeel. Het was het makkelijkst van alles geweest als ik met een discretionair besluit dit probleem van tafel had gehaald. Dat was zó makkelijk geweest. Dan was ik een gevierde held geweest, of niemand had het geweten.

Volgens critici loopt Leers aan de strakke leiband van gedoogpartner Wilders. Hij moest publiekelijk, onder andere bij Pauw & Witteman, door het stof omdat hij in een interview met het CDA-partijblad immigratie ook positief beoordeelde.

Er was discussie over één zin. Kijk, we nemen maatregelen om kansloze immigratie te voorkomen en die zullen leiden tot een substantiële daling. Ik heb in het artikel gezegd: die daling is wat mij betreft een uitkomst en geen primair doel. En daar is de gedoogpartner op aangeslagen en die heeft gezegd: wacht eens even, u hebt in het regeerakkoord getekend voor een vermindering en de suggestie blijkt hieruit dat u die vermindering niet deelt. (…) Natuurlijk deel ik die vermindering, als resultaat én als streven, alleen deel ik het niet in de beleving die de PVV beleeft: namelijk een vermindering van zoveel procent niet-westerse allochtonen.

Aan het einde van het gesprek zegt Leers:

Ik zie mijzelf in een positie waarin ik een kans heb om iets te veranderen. In een spannende periode, die misschien ook heel beperkt zal zijn van duur. Er zijn geen makkelijke oplossingen, het zal blijven schuren…

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam twittert naar aanleiding daavan:

Mooie uitsmijter in t interview waarin Leers speculeert op vroegtijdig einde kabinet (“heel beperkt zal zijn van duur”)

De Pers schrijft als kop bij het interview ‘Leers moet vooral lachen om de PVV’. Oud-ChristenUnie-Kamerlid André Rouvoet:

Nou, die indruk maakte hij nou niet echt op mij, toen hij in opdracht v Rutte tekst en uitleg aan Wilders moest gaan geven… 

Diederik Samsom van de PvdA reageert op de twee gezichten die Leers voortdurend toont:

Ah, de ene Gerd Leers houdt in interview in De Pers al rekening met de ándere Gerd Leers. Hij is ‘niet unaniem negatief’ over arbeidsmigratie.

EO-presentator Tijs van den Brink pikt er iets anders uit:

Glasharde ontkenning van Leers, in De Pers, dat hij van Wilders niet ‘discretionair mocht gaan’ bij Mauro. ‘Dat is niet zo’.

Nooit laf zijn: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (85)