66

Leers keurt pimpen migratiecijfers goed

IND dikt migratiecijfers aan... Minister Leers is op de hoogte maar verkiest te hoge IND-cijfers boven correcte CBS-cijfers

GroenLinks Tweede Kamerlid Tofik Dibi haalt flink uit naar het kabinet. Het CDA en de VVD houden volgens hem de immigratiecijfers kunstmatig hoog door kinderen die hier geboren zijn, van migranten, mee te laten tellen bij de cijfers van gezinsmigratie. Hierdoor biedt minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) de PVV bestaansrecht en de mogelijkheid het kabinet te gedogen.

Uit een onderzoek van het ANP en de website Sargasso blijkt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst ook baby’s die in Nederland worden geboren als gezinsmigrant telt. Hierdoor is het cijfer voor gezinsmigratie zoals de IND hanteert, 20 procent te hoog.

Naar aanleiding van dit onderzoek stelde Tofik Dibi Kamervragen. De minister wijst er in zijn beantwoording op dat het CBS niet dezelfde cijfers hanteert als het IND, maar uitgaat van daadwerkelijke immigratiecijfers. Hoewel Leers, zo blijkt uit zijn antwoorden, van mening is dat de in Nederland geboren kinderen geen reguliere immigranten zijn, hanteert hij zelf toch de te hoge IND-cijfers. Sargasso onthulde:

Bij de afgelopen begrotingsbehandeling van het ministerie van Immigratie en Asiel werd er door minister Leers over deze cijfers gesproken, zonder melding te maken van de groep in Nederland geboren kinderen (dat hebben we nagezocht in de Kamerhandelingen).

Sargasso vervolgt:

Het lijkt er op dat hij niet weet dat deze kinderen bij migranten worden geteld.

Nu is gebleken dat Leers wel degelijk op de hoogte is van de bijtelling is er dus sprake van opzet. De minister gebruikt bewust de cijfers van het IND en niet de correcte cijfers van het CBS.

Dibi reageert op de Kamervragen:

Het is bizar. Je zou een vreugdedansje verwachten nu blijkt dat de cijfers in werkelijkheid minder hoog zijn dan werd aangenomen […] Als dit probleem vervalt, is de noodzaak van gedogen voor een groot deel weg. Het kabinet heeft dus belang bij het bestaan ervan.

Geef een reactie

Laatste reacties (66)