128

‘Leers moet rekening houden met verwestering Somaliërs’

Raad van State tikt minister Leers weer op de vingers

De Raad van State heeft dinsdag geoordeeld dat minister Leers bij zijn beoordeling van asielaanvragen van Somaliërs ook rekening moet houden met hun verwestering. Sommige Somalische vreemdelingen kunnen te verwesterd zijn voor de streng islamitische leefregels van de islamitische groepering Al-Shabab in hun moederland.

Een Somalische vrouw spande een zaak aan vanwege de afwijzing van haar asielvergunning. Leers heeft volgens de Raad van State onvoldoende rekening gehouden bij het beoordelen of van haar verwacht kan worden dat zij zich kan handhaven onder het regime van Al-Shabab, met de mate van verwestering van de vrouw.

De uitspraak betekent dat Leers opnieuw haar aanvraag in behandeling moet nemen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. De uitspraak is een gevolg van een eerder vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van juni vorig jaar. Het hof oordeelde destijds dat Somaliërs die terug moeten keren naar gebieden in hun thuisland die onder controle staan van Al-Shabab een groter risico lopen in de problemen te komen als zij verwesterd zijn.

NRC: Leers moet verwestering Somaliërs mee laten tellen bij asielbeleid

Foto voorpagina: TER APEL – Een asielzoeker wordt gearresteerd bij de ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel.

Geef een reactie

Laatste reacties (128)