33

Leers wil Irakezen per geval uitzetten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft algemeen verbod op uitzetting Irakezen opgeheven

Gerd Leers minister voor Immigratie en Asiel mag vanaf woensdag de uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers uitzetten. Alleen Irakezen die een zaak hebben lopen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hoeven voorlopig niet weg. Deze individuele gevallen worden door het hof herbeoordeeld.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft het algemeen verbod op het uitzetten van uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers opgeheven. Het hof besloot begin november het verbod in te voeren omdat de situatie in Irak te onveilig zou zijn. Leers wilde op dat moment 30 Irakese asielzoekers op het vliegtuig naar Bagdad zetten.

Tweede Kamerlid Hans Spekman betichte Leers van onzorgvuldigheid bij de behandeling van de Irakezen. Leers zei in eerste instantie ‘niet te weten’ dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn plan om Iraakse asielzoekers gedwongen uit te zetten, had verboden.

Hans Spekman: “Minister Leers wilde gewoon uitzetten. Heeft hij deze informatie gedeeld met de Irakezen en hun advocaten? Nee. Zelfs tijdens een zitting bij de Raad van State van drie Irakezen probeerde hij in eerste instantie te verbergen dat deze brief bestond. En, even erg: advocaten die de informatie wel kenden kwamen niet bij hun cliënt, omdat ze hen in vreemdelingenbewaring niet konden bereiken.”
“Het is voor de Irakezen een geluk geweest dat het EHRM de avond voor de geplande uitzetting hoorde van de weigerachtige houding van de minister en meteen heeft ingegrepen. Het Hof wees de minister op de eerdere brief en liet duidelijk weten dat uitzetten naar Irak echt niet geoorloofd is. De minister werd keihard teruggefloten.

NOS: Leers wil weer Irakezen uitzetten
Trouw: Asielzoekers Irak voorlopig niet uitgezet
cc-foto: Roel 1943

Geef een reactie

Laatste reacties (33)