151

‘Leers wringt zich in bochten om visumplicht Turken te behouden’

Gerd Leers, minister van Immigratie en Asiel, gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter die de visumplicht voor Turken ongegrond verklaarde

Maandag oordeelde rechters in Haarlem dat een Turkse man die zonder visum naar Nederland reisde deze ook niet nodig heeft. Met een verwijzing naar een uitspraak van het Europees Hof uit 2009, concludeerden de rechters dat Turken die naar Nederland willen komen geen visum nodig hebben. Minister Leers gaat nu in hoger beroep tegen de uitspraak om de visumplicht voor Turken toch voor elkaar te krijgen.

De Volkskrant verklaart:

Volgens dat Hof mag een EU-lidstaat geen visum vragen aan Turken als deze verplichting niet al bestond voor de peildatum 1 januari 1973. In dat jaar trad in Nederland het Aanvullend Protocol in werking, een volgende stap in het in 1963 gesloten Associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie. In het Protocol werd geregeld dat de landen onderling geen nieuwe beperkingen invoeren met betrekking tot de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten.

Volgens de advocaat van de man die de rechtszaak tegen de staat aanging, Ejder Köse, heeft minister Leers geen poot om op te staan: “[…] Leers onderbouwt juist onze stelling dat op de bewuste peildatum, 1 januari 1973, Nederland geen visumplicht hanteerde voor Turken. Er staat zwart op wit dat die plicht tussen 1968 en 1982 niet werd toegepast. De visumplicht werd pas in 1982 in het Voorschrift Vreemdelingen opgenomen.”

De Volkskrant: ‘Visumplicht Turken blijft’

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (151)