35

Leers zette nauwelijks discretionaire bevoegdheid in

ZEMBLA: Gerd Leers heeft tot aan de val van het kabinet Rutte 120 keer gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid, wat neerkomt op ongeveer 7 keer per maand

Gerd Leers heeft als minister voor Immigratie, Integratie en Asiel in de periode van oktober 2010 tot en met april 2012 ongeveer 120 mensen in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning op grond van zijn discretionaire bevoegdheid. Dat blijkt uit cijfers van de IND waarover ZEMBLA beschikt. Leers scoort daarmee veel lager dan zijn voorgangers Albayrak en Verdonk. ZEMBLA vroeg de cijfers op in het kader van een onderzoek naar het vreemdelingenbeleid. Aanstaande vrijdag 18 mei is de ZEMBLA-aflevering ‘Onderduiken met illegalen’ om 21.20 uur te zien bij de VARA op Nederland 2.

In het gedoogakkoord met de PVV was afgesproken dat minister Gerd Leers terughoudend zou zijn bij het gebruiken van zijn discretionaire bevoegdheid. Deze bevoegdheid geeft een minister de mogelijkheid om bij schrijnende en individuele  gevallen uitzonderingen te kunnen maken op het beleid om vreemdelingen alsnog een verblijfsvergunning  te geven.

Tijdens de regeerperiode van Balkenende II en III was Rita Verdonk minister voor Veiligheid en Integratie. In deze kabinetsperioden zijn er 1.000 verblijfsvergunningen verleend op grond van de discretionaire bevoegdheid, dat komt ongeveer neer op 28 per maand. In de periode Balkenende-Bos met als bewindslieden Albayrak en Hirsch Ballin is er 590 keer gebruik gemaakt van dezelfde bevoegdheid, wat neerkomt op ongeveer 16 keer per maand. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit aantal is vertekend, omdat het kabinet Balkenende-Bos in 2007 het Generaal Pardon heeft ingevoerd. Daardoor kregen ruim 28.000 mensen, waaronder veel schrijnende gevallen, een verblijfsvergunning.

Gerd Leers heeft tot aan de val van het kabinet Rutte 120 keer gebruikt gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid, wat neerkomt op ongeveer 7 per maand.

ZEMBLA: ‘Onderduiken met illegalen’, vrijdag 18 mei 2012 om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2.

Geef een reactie

Laatste reacties (35)