Laatste update 11:58
49

Lek commissie Stiekem niet gevonden

De commissie die onderzoek heeft gedaan naar het lekken van informatie uit een vergadering van de Commissie Stiekem heeft niet kunnen achterhalen wie het lek is. Er wordt dan ook verder niemand vervolgd. De commissie werd ingesteld nadat de voorzitter van de Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Halbe Zijlstra aangifte had gedaan van het lekken van geheime informatie. De rijksrecherche had het telefoonverkeer tussen politici en media in kaart gebracht. Justitie bleek niet gerechtigd daartoe onderzoek te doen waarop de Kamer zelf een onderzoekscommissie instelde onder leiding van CU-Kamerlid Carola Schouten.

De kwestie betreft een zaak van twee jaar geleden. Minister Plasterk werd door de Kamer verweten dat hij informatie had achtergehouden over de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. NRC publiceerde daarop een reconstructie. Volgens de krant meldden meerdere bronnen dat Plasterk de Commissie wel degelijk had ingelicht. Die informatie had niet naar buiten mogen komen omdat de vergaderingen van de Commissie geheim zijn.

De commissie Schouten heeft met alle betrokkenen, 19 personen, gesproken maar er is niemand gevonden die aangeklaagd zou kunnen worden. Een probleem was dat voor de meeste betrokkenen de zaak al te lang geleden was om zich nog precies te kunnen herinneren wat er gebeurd was. In het rapport wordt geconstateerd dat de wetgeving op dit gebied achterhaald is.

Een van de problemen waar de commissie tegenaan liep was dat ze de betrokkenen niet onder ede kon horen. Volgens de wet kan een verdachte niet verplicht worden mee te werken aan zijn eigen veroordeling, een verplicht verhoor onder ede zou daar wel op neer komen.

De zaak kreeg veel aandacht omdat de Commissie Stiekem bestaat uit de fractievoorzitters. Een vervolging zou daarom grote politieke gevolgen kunnen hebben. Op lokaal niveau worden politici overigens regelmatig vervolgd voor het lekken van informatie. Tweede Kamerleden vallen in dit geval echter buiten de bevoegdheid van Justitie.

Eerder: Opinie Marianne Thieme: Stop met stiekem!

Samsom bij Pauw & Witteman: Commissie Stiekem moet minder stiekem

Geef een reactie

Laatste reacties (49)