Laatste update 15:25
22

Lerarentekort loopt verder op

Volgens nieuwe cijfers die de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs woensdag naar buiten hebben gebracht, blijkt dat er over vijf jaar 4.200 voltijdsleerkrachten tekort zijn. Over tien jaar zou dat al zijn opgelopen tot tienduizend. Het aantal vacatures in basis- en voortgezet onderwijs nam weliswaar toe, de keuze die scholen hadden uit sollicitanten nam af.

Bijna driekwart van de vacatures in het basisonderwijs leverde in het afgelopen jaar minder dan vijf kandidaten op. Een jaar daarvoor lag dit nog op 43 procent. Het totale aantal leraren ligt op 230.000, die samen 175.000 voltijdsbanen opvullen. Het percentage niet vervulde vacatures steeg van 13 procent naar 20 procent. Het voordeel van de huidige ontwikkelingen is wél dat pas afgestudeerden van de pabo eerder een baan vinden. In 2013 vond 83 procent van de afgestudeerden binnen een half jaar werk. Vier jaar later lag dit al op 88 procent.

Cc-foto: T. Dooijes

Geef een reactie

Laatste reacties (22)