26

Leven nu meer of minder Nederlanders in armoede?

Aantal mensen onder de armoedegrens stijgt van 1,2 in 2012 naar 1,4 miljoen in 2013 volgens SCP/CBS ... Dat zijn er minder dan de 2,5 miljoen die blijkt uit andere meting

Wie arm is heeft volgens het donderdag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek ‘niet genoeg geld voor eerste levensbehoeften en deelname aan de samenleving’ hebben. In totaal zouden 1,4 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Dit staat in schril contrast met de 2,5 miljoen mensen die in een ander recent rapport genoemd werden.

De bedragen die het SCP hiervoor hanteert zijn voor alleenstaanden 1060 euro netto per maand, voor een eenoudergezin 1410 euro en voor een stel met een kind 1770 euro. Het CBS hanteert zelfs lagere bedragen als criterium.

Uit het rapport over 2012, dat vorig jaar december werd gepubliceerd, bleken 1,2 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens te leven. Nu is dat aantal 1,4 miljoen. Die stijging was verwacht.

Huur gestegen

Woonkosten drukken zwaar op het budget van huishoudens met een laag inkomen, blijkt volgens de Woonbond uit het rapport. Net als in 2011 en 2012 vormden ook in 2013 de woonkosten voor bijna een op de drie huishoudens met een laag inkomen naar eigen zeggen een zware financiële last. Ook werden net als in de voorgaande jaren door 12 procent betalingsachterstanden in huur of hypotheek gemeld. In 2013 kregen huurders de hoogste huurstijging in twintig jaar tijd voor de kiezen. De huren stegen de afgelopen twee jaar gemiddeld met 9,2 procent.

Platform31: 2,5 miljoen mensen onder armoedegrens

In oktober publiceerde Platform31, een kenniscentrum voor stedelijke en regionale ontwikkeling, en het European Urban Knowledge Network (EUKN), nog een armoederapport waaruit bleek dat veel meer mensen in Nederland arm zijn. Maar liefst 2,5 miljoen mensen zouden onder de armoedegrens leven in 2013. Dit verschilt veel met de 1,4 miljoen mensen uit de rapportage van SCP/CBS over 2013.

Het SCP uitte in oktober kritiek op het Europese armoedecriterium dat Platform31 hanteert. Cok Vrooman van het SCP schreef dat de gehanteerde Europese armoedegrens een relatief armoedecriterium is dat een vertekent beeld oplevert. Volgens dit criterium is iemand met minder dan 60% van het mediaan gestandaardiseerde inkomen arm. Maar Vrooman zegt dat het in een rijk land als Nederland nog redelijk mogelijk is hiermee rond te komen.

Het inkomen op de armoedegrens komt volgens Platform31 redelijk overeen met de criteria van het SCP/CBS, maar Platform 31 hanteert nog extra criteria waardoor de armoedecijfers hoger uitvallen. 

Lees het hele rapport Armoedesignalement 2013 van SCP/CBS hier

Metro: Meer Nederlanders leven in armoede

Cc-foto: Natasha Lloyd

Geef een reactie

Laatste reacties (26)