31

‘Liberalisering brengt gaslevering in gevaar’

economen vertrouwen teveel op vraag en aanbod … concurrentie hindert investeringen in betrouwbaarheid … overheid moet nadelen terugdringen

De privatisering van de gasleveranties heeft wel gezorgd voor lagere prijzen maar de continuïteit van de levering loopt gevaar. ‘Vooralsnog is er niks ernstigs misgegaan’, zegt promovendus Menno van Benthem, die 14 januari promoveert aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Maar wat betreft de leveringszekerheid lopen we aantoonbaar meer risico.’

Menno van Benthem onderzocht de effecten van het vrijgeven van de gasmarkt. ‘Het is essentieel voor onze huidige energie-intensieve samenleving dat de markt voor aardgas goed functioneert. Bij het in beeld brengen van de gasmarkt zijn met name economen nogal geneigd te redeneren vanuit een traditionele denkwijze’, aldus Van Benthem. ‘Ze gaan ervan uit dat de markt zijn werk doet en dat een continu evenwicht bestaat tussen vraag en aanbod. Veel bestaande modellen zijn daarom niet geschikt om betrouwbaarheidsvraagstukken te analyseren.’
Oftewel er wordt door de economen gewoon niet gekeken naar de factoren die de leverantie in gevaar kunnen brengen. Naast geo-politieke factoren is dat ook het principe van concurrentie. ‘Het is de consequentie van marktwerking. Bedrijven zijn niet exact op de hoogte van de plannen van andere partijen en weten niet precies wat hun toekomstige marktaandeel is. Die onzekerheid betekent dat ze in sommige gevallen investeringen niet doen, terwijl die voor de betrouwbaarheid van levering wel belangrijk zijn.’
Het vrijgeven van de gasmarkt biedt beslist voordelen, onderstreept Van Benthem. ‘Het beleid van de overheid moet erop zijn gericht de nadelen terug te dringen. Het is niet nodig de markt af te zweren, het is van belang maatwerk toe te passen. Het kan zijn dat een maatregel goed is voor de betaalbaarheid, maar slecht voor de leveringszekerheid. Die gevolgen moeten nauwkeurig in kaart worden gebracht. De markt moet met andere woorden in goede banen worden geleid. Het gaat om de balans.’ Veranderingen in de aardgasmarkt moeten zorgvuldig gestuurd worden om de betrouwbaarheid te garanderen, aldus de onderzoeker.

Meer informatie: Liberalisering gasmarkt gaat ten koste van betrouwbaarheid levering

Lees ook bij weblog Geen Commentaar: Russische gasruzie goed voor Nederland

cc-foto: Eve D

Geef een reactie

Laatste reacties (31)