22

Links college in Utrecht

GroenLinks, PvdA en D66 vormen college in Domstad: 'Groen, sociaal en financieel gezond'

In Utrecht hebben GroenLinks, PvdA en D66 een college van bestuur gevormd. De nieuwe coalitie presenteert vrijdag een collegeprogramma waarin een “groen, sociaal en financieel gezond Utrecht” wordt voorgestaan.

Speerpunten in het programma van het nieuwe, linkse bestuur zijn onderwijs en kennisontwikkeling, milieu, wonen, zorg en veiligheid. Het kersverse besuur moet echter ook moet 50 miljoen per jaar bezuinigen Dit meldt de gemeente vrijdag op zijn website.

Utrecht wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Het college wil autogebruik beprijzen, ook als dit niet landelijk wordt geregeld. Dan zal het nieuwe stadsbestuur de samenwerking zoeken met de G4 om regionaal te gaan beprijzen.

Als eerste van G4-gemeentes gaat start Utrecht een experiment voor het legaal bevoorraden van coffeeshops. Dit experiment moet leiden tot afname van de criminaliteit en overlast rondom coffeeshops.

Met onderwijs en bedrijven maakt het bestuur afspraken om werkgelegenheid  te creëeren. De komende vier jaar moeten er onder andere minimaal 1.200 tijdelijke arbeidsplaatsen bijkomen.

De 50 miljoen aan bezuinigingen wil de stad binnenharken door minder management- en beleidsfuncties, bundeling van loketten en minder externe inhuur.

Lees hier meer

Foto: Flickr CC Indigo Jones 

Geef een reactie

Laatste reacties (22)