73

Links wil parlementaire mini-enquête over Panama Papers

Nu de Panama Papers tot de ene na de andere onthulling over belastingonwijking en -ontduiking leiden, willen SP, GroenLinks en PvdA een parlementaire mini-enquête naar belastingconstructies die via Nederland lopen. D66 steunt het voorstel, maar het CDA twijfelt nog. Als ook die partij haar steun uitspreekt is er een Kamermeerderheid en kan de mini-enquête doorgaan.

Een mini-enquête is een lichtere (en kortere) versie van de parlementaire enquête en kan door de Tweede Kamer worden ingezet om informatie over een onderwerp te krijgen. Personen en organisaties kunnen worden opgeroepen voor ondervraging, zijn verplicht om mee te werken en kunnen onder ede worden verhoord. SP, GroenLinks en PvdA willen onderzoeken in welke mate multinationals het Nederlandse belastingklimaat gebruiken om belastingen te ontwijken. De partijen zijn van plan om verschillende trustkantoren die in de documenten worden genoemd, zoals belastingadvies- en trustkantoor Infintax, te ondervragen. Daarnaast zal de Belastingdienst aan de tand worden gevoeld over hun mogelijkheden om op te treden tegen internationale belastingfraude. Daarom zal de FIOD, het team Constructiebestrijding van de Belastingdienst en experts op het gebied van fiscale constructies worden ondervraagd.

Ed Groot, Tweede Kamerlid van de PvdA:

We willen weten wat voor fiscale constructies er worden gebruikt in Nederland. Multinationals beroepen zich erop dat die belastingconstructies legaal zijn. Maar niet alles wat volgens de wet mag, deugt ook. De wetgever moet betere regels opstellen.

Arnold Merkies, financieel woordvoerder SP:

Dit is nog maar het topje van ijsberg. Als je bedenkt dat de Panama Papers over één bedrijf in Panama gaan, dan kun je op je vingers natellen dat het werkelijke schandaal nog veel groter is. Veel multinationals ontlopen via fiscale constructies hun belastingplicht. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de samenleving.

Rik Grashoff, Tweede Kamerlid van GroenLinks:

Er is legaal te veel mogelijk. Dat komt door de regels die wij in de politiek hebben bedacht. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen. De regelgeving moet worden aangepast.

D66 steunt de parlementaire mini-enquête, maar wil dat het onderzoek wordt uitgebreid en dat bedrijven die zijn betrapt op belastingontduiking eerst worden bestraft. Wouter Koolmees, Kamerlid van D66:

Het lijkt erop dat veel dingen die nu al verboden zijn, niet worden gehandhaafd door het kabinet. Heeft de Belastingdienst te weinig capaciteit om te vervolgen. Of is er een ander probleem?

NOS: Panama Papers: linkse partijen sturen aan op mini-enquête

Geef een reactie

Laatste reacties (73)