63

Linkse oppositie: kinderrechten moeten zwaarder wegen in asielprocedure

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, PvdD en SP willen dat een kinderrechtentoets in de asielprocedure wordt opgenomen en dat aanvragen van kinderen met voorrang worden behandeld. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat vandaag door de partijen wordt ingediend. Het wetsvoorstel werd in 2017 ook al een singediend door GroenLinks en PvdA, maar is nadien ingrijpend gewijzigd na adviezen van onder meer de Raad van State.

Met de kinderrechtentoets in asielprocedures wordt ‘weggestreept’ welk belang een gemiddeld kind bij verblijf in Nederland heeft, zodat de uitzonderlijke situaties overblijven. Denk hierbij aan het risico op meisjesbesnijdenis, rekrutering tot kindsoldaat, kindhuwelijken en kinderarbeid. In de vernieuwde versie van het wetsvoorstel worden asielprocedures van kinderen met voorrang behandeld, aangezien de wachttijd bij de IND voor het in behandeling nemen van asielaanvragen inmiddels meer dan anderhalf jaar bedraagt.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik stelt in een reactie:

Door aan het begin van de asielprocedure goed vast te stellen wat het belang van het kind is, kunnen we voorkomen dat kinderen jarenlang moeten wachten op een definitieve beslissing. Er komt veel sneller duidelijkheid: óf een verblijfsvergunning óf terug naar het land van herkomst. Als we aan de start goed en zorgvuldig doen, scheelt dat bovendien in rechtbankprocedures achteraf.

Attje Kuiken van de PvdA wijst op de onzekerheid waarin kinderen van asielzoeker nu noodgedwongen leven:

Kinderen hebben er recht op kind te zijn. Maar teveel kinderen van asielzoekers leven nu met een donkere wolk boven hun hoofd. Ze weten niet of ze hier mogen blijven, in hun eigen woonplaats, op hun eigen school en bij hun eigen vriendjes. Pas helemaal aan het eind van de procedure wordt er gekeken naar hun belangen. Dat moet anders. Ze verdienen sneller duidelijkheid zodat ze onbezorgd verder kunnen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk valt haar daarin bij:

Met deze wet krijgen kinderen sneller duidelijkheid over hun status en voorkomen we ellenlange procedures zoals met Lili en Howick. Ik ga ervan uit dat een Kamermeerderheid dat steunt.

Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren wijst op het juridische schemergebied dat nog steeds bestaat en waarvan kinderen de dupe worden:

De belangen van asielkinderen worden met deze initiatiefwet beter geborgd in ons vreemdelingenrecht. Daar wordt nu nog te vaak aan voorbijgegaan en een heldere wettelijke regeling is daarom noodzakelijk.

Geef een reactie

Laatste reacties (63)