Laatste update 19:53
87

Lockdown verlengd tot 9 februari, Britse variant virus groot gevaar

Geen video? Klik hier.

De lockdown wordt met drie weken verlengd tot 9 februari. De premier benadrukt dat hij weet hoe moeilijk het voor iedereen is. Hij zegt dat er grote zorgen zijn over de Britse variant van het virus.

De sociaal-economische gevolgen zijn gigantisch, aldus Rutte die zegt dat het vaccin er voor kan zorgen dat over enige maanden het normale leven weer kan terugkeren. Er komt een extra steunpakket voor het bedrijfsleven.

In het middelbaar onderwijs wordt de anderhalvemeter maatregel weer ingevoerd. Rutte zegt te willen kijken of de maatregelen voor basisonderwijs en kinderopvang eerder weer geopend kunnen worden.

De premier spreekt over de mogelijke invoering van de avondklok die groepsvorming vooral onder jongeren tegengaat. Ook is het een middel om thuisbezoek tegen te gaan. Het OMT gaat met spoed adviseren wat een mogelijke avondklok kan opleveren.

Er wordt gevraagd niet naar het buitenland te reizen tot eind maart. “Elke buitenlandse reis is een risisco.”

“We komen hier samen doorheen,” zegt de premier die de talloze vrijwilligers prijst die overal hulp bieden. “De voorbeelden zijn eindeloos.”

Daarna nam minister De Jonge het woord. Hij zegt dat het aantal besmettingen nog steeds veel te hoog is. In de verpleeghuizen is de besmetting hoger dan in de eerste golf.

Hij zegt dat de Britse variant naar verwachting de overhand gaat krijgen. “We zien in Londen hoe snel dat kan gaan en wat voor taferelen dat oplevert.”

Hij zegt dat op 18 januari de vaccinatiecampagne in verpleeghuizen begint, eerder dan gepland. Een week later start het vaccineren van gehandicapten in instellingen en ouderen in kleine woonvormen. Het doel is voor het begin van de lente alle kwetsbaren te beschermen, maar dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. In de zomer zullen alle 60-plussers en kwetsbaren gevaccineerd zijn. In de herfst iedereen.

De Jonge riep mensen met klachten op zich te laten testen. “Nu laat nog maar de helft van de mensen met klachten zich testen.” De minister vertelt ook dat een kwart van de mensen die weet dat ze besmet zijn toch naar buiten gaan, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Hij roept hen op een beroep te doen op hulp en vooral binnen te blijven.

In antwoord op vragen herhaalde premier Rutte nog eens dat de Britse variant van het virus als zeer bedreigend wordt gezien, ook omdat vooral jongeren er gevoelig voor zijn. Hij zegt dat de situatie zo ernstig is dat er eigenlijk sprake is van een nieuwe pandemie. Hij verwijst naar de situatie in Ierland “waar de cijfers ontploffen”.

De Jonge zegt dat de Britse variant in Nederland voor 2 tot 5 procenten van de besmettingen zorgt. Maar dat kan heel snel veranderen. Het getal R zit nu net onder de 1. Gevreesd wordt dat de variant er voor gaat zorgen dat het weer boven de 1 komt. Het gaat er om de verspreiding zoveel mogelijk te vertragen. De variant is minstens dertig procent besmettelijker dan het oude coronavirus. In Nederland zijn nu zo’n honderd gevallen van besmettingen van de Britse variant bekend, waarvan de helft in de gemeente Langsingerland. Daar worden nu alle inwoners vanaf 2 jaar opgeroepen voor een test op het virus.

In antwoord op vragen legt premier Rutte uit dat de lockdownmaatregelen wel hebben gezorgd voor terugdringing van het virus maar dat de nieuwe variant dreigt dit effect volledig teniet te doen.

Op een vraag waarom er nu nog steeds onderzoek gedaan moet worden naar de effecten van een avondklok antwoordt Rutte dat er toe nu toe gehoopt werd dat die niet nodig was. “We willen achterhalen wat we kunnen leren van andere landen voor wat betreft de effecten.”

De verkiezingen gaan vooralsnog in maart door.

De premier stelt dat mensen die toch onnodig op reis gaan “ongelofelijk asociaal bezig zijn” en zegt dat burgers elkaar daar op moeten aanspreken. Van een vliegverbod wil hij niet weten omdat niet alle reizen onnodig zijn.

Hier een overzicht van alle – nieuwe – maatregelen.

Geef een reactie

Laatste reacties (87)