71

Lodewijk: Mark lijkt Joop wel

LIVE: Kamer debatteert over sociaal akkoord ... Update: Kabinet wil 'haast maken' met hervorming ... Oppositie wil duidelijkheid over 2014 ... VVD en PvdA sluiten bezuinigingen niet uit ... Economen: Rutte te optimistisch ... VVD-fractie mort over doorgedrukt akkoord ... Roemer (SP): 'Hartstikke blij'

Mark Rutte en zijn kabinet krijgen woensdag nog geen steun van de Tweede Kamer om het sociaal akkoord uit te voeren. De NOS meldt dat een aantal belangrijke oppositiepartijen de kaarten nog tegen de borst houdt. Mogelijk zal het akkoord op onderdelen worden afgewezen en zal Rutte voor ieder onderdeel apart steun bij elkaar moeten gaan sprokkelen.

Get Microsoft Silverlight
Dit artikel wordt bijgehouden door de redactie. Updates onderaan

Steun van de oppositie is belangrijk voor het kabinet, omdat de coalitie van VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft.

CDA-leider Buma zegt woensdag in het NOS Journaal dat zijn fractie nog geen akkoord zal geven voor het akkoord totdat de maatregelen verder zijn uitgewerkt. Ook D66-voorman Alexander Pechtold wil eerst meer weten over uitwerking van met name maatregelen op de arbeidsmarkt, zoals die op de WW en het ontslagrecht. D66, maar ook GroenLinks, wil de doorrekening door het Centraal Planbureau (CPB) afwachten, die komt pas in juni.

SP: ‘Hartstikke blij
SP-leider Roemer zegt woensdag in een interview met de Volkskrant dat hij met onderdelen van het akkoord ‘hartstikke blij is’:

De flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt aangepakt. De tekst is voor 95 procent overgenomen uit de initiatiefwet van Paul Ulenbelt (SP-Kamerlid, red.). De nulurencontracten zijn van tafel. In de zorg, bijvoorbeeld. De nullijn is van tafel. Hartstikke blij mee. En de vakbeweging staat weer op de kaart als een serieuze gesprekspartner. Dat is voor werkend Nederland een heel goede ontwikkeling.”

“Dan zijn er nogal wat punten die een verbetering vormen ten opzichte van het regeerakkoord. De vreselijke voorstellen voor de WW en ontslagbescherming worden op z’n minst uitgesteld en minder erg gemaakt.

Vorige week werd met werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt, waarvan het kabinet had gehoopt dat het de oppositiepartijen over de streep zou trekken. 

Economen: Rutte te optimistisch
In het sociaal akkoord heeft het kabinet ook afgesproken om extra bezuinigingen uit te stellen, in de hoop dat de economie aantrekt en die bezuinigingen niet langer nodig zijn. Minister Asscher van Sociale Zaken schreef in een brief aan de Kamer dat de bezuinigingen van de baan zijn als de economie 2013 én 2014 met één procent meer groeit dan wordt verwacht. Maar Rutte en zijn kabinet zijn daarmee veel te optimistisch over de kansen op een omslag in de economie, zegt een tiental vooraanstaande economen tegen de NOS.

Het Centraal Planbureau rekent dit jaar op een half procent krimpt. Dat zou dus een half procent groei moeten worden. Voor 2014 moeten we dan uitkomen op 2 procent groei. Acht van de tien economen achten de kans dat dit gaat gebeuren buitengewoon onwaarschijnlijk of helemaal uitgesloten, aldus de NOS:

Totaal ongefundeerd wensdenken”, stelt hoogleraar overheidsfinanciën Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit. De ramingen van het CPB zijn juist veel te optimistisch, zegt Jacobs. Ze houden te weinig rekening met alle bezuinigingen en lastenverzwaringen waar we dit jaar nog mee te maken hebben.

Ook Barbara Baarsma, directeur SEO Economisch Onderzoek, verwacht dat de economie eerder zal tegenvallen dan meevallen. “Je mag altijd hopen, maar de kans op groei is buitengewoon onwaarschijnlijk.”

Hoofdeconoom van de Rabobank Wim Boonstra zegt dat het zelfs “volstrekt uitgesloten” is dat de economie dit jaar nog gaat groeien. Maar als alles meezit en de politiek met aanvullende maatregelen komt, zou de stemming volgend jaar wel kunnen omslaan

Als de economen gelijk krijgen, zal het kabinet in augustus tóch met extra bezuinigen komen. PvdA-leider Samsom heeft namelijk ook tegenover de NOS nogmaals herhaald dat de coalitie zich aan de begrotingsafspraken zal houden. Volgens Samsom bestaat er geen twijfel over de afspraak dat het begrotingstekort binnen de Europese norm van drie procent moet blijven.

VVD mort
Binnen de VVD heeft het sociaal akkoord voor onrust gezorgd. De Tweede Kamerfractie voelt zich, volgens de Telegraaf, niet betrokken bij het tot stand komen van het akkoord. Bewindslieden van de partij reageerden al meteen sceptisch. Minister Schippers van Volksgezondheid uitte de vrees dat er in augustus alsnog naar bezuinigingsmaatregelen zou moeten worden gegrepen. Minister Kamp van Economische Zaken vond het jammer dat het sociaal akkoord en de kabinetsplannen niet op elkaar aansluiten, maar  benadrukte het belang van draagvlak voor deze plannen.

Het debat in de Tweede Kamer is vanaf 10.15 uur live te volgen op Joop

UPDATE 14.00 Oppositie eis duidelijkheid over 2014

De oppositiefracties in de Tweede Kamer willen van het kabinet snel duidelijkheid over de bezuinigingen voor volgend jaar, schrijft de Volkskrant:

Volgens D66-leider Alexander Pechtold is er sprake van ‘een jojobeleid’.
CDA-leider Sybrand Buma had het over ‘een maskerade’. Deze partijen en ook de ChristenUnie geloven niet dat er volgend jaar zonder aanvullende bezuinigingen voldaan kan worden aan de EU-begrotingsafspraak. ChristenUnie-leider Arie Slob riep het kabinet op met de oppositie om de tafel te gaan zitten om te overleggen over de maatregelen voor 2014.

De SP en de PVV bekritiseerden het kabinet omdat het blijft vasthouden aan de Brusselse begrotingsafspraak dat het tekort volgend jaar hooguit 3 procent mag bedragen. SP-leider Emile Roemer spotte met de ‘onnozele oproep’ van Rutte aan de bevolking om meer te consumeren om de economie aan te jagen. Volgens Geert Wilders van de PVV houdt Rutte de mensen ‘straal voor de gek’.

Bezuinigingen komen er waarschijnlijk toch
De coalitie genoten VVD en PvdA achten beiden de kans groot dat de bezuinigingen die door het sociaal akkoord op de lange baan zijn geschoven er uiteindelijk toch zullen komen.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra sluit zelfs niet uit dat er meer bezuinigd moet worden dan de 4,3 miljard euro die het kabinet eerder noemde, zei hij in het debat.
De Volkskrant schrijft:

De VVD’er is ‘zeer bereid’ om al eerder met de oppositie te praten over de aanvullende bezuinigingen. ‘De deur staat altijd open.’ Hij onderstreepte wel dat de overheid op te grote voet leeft en dat de uitgaven dus omlaag moeten. Van nieuwe lastenverzwaringen als alternatief voor bijvoorbeeld de nullijn in de zorg kan wat hem betreft geen sprake zijn.

Ook PvdA-leider moest erkennen dat het bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro kan ‘herleven’ wanneer de economische groei toch tegenvalt. Hij houdt er zelfs rekening mee dat de omstreden nullijn in de zorg terugkomt, maar dan op vrijwillige basis. Samsom wees erop dat de vrijwillige nullijn in het bezuinigingspakket van afgelopen maart stond als een besparing van 1 miljard euro.

Het kabinet onderhandelt op dit moment met onder meer FNV-bond Abvakabo over een zorgakkoord. Abvakabo wil voor zaterdag een oplossing voor de dreigende 100.000 ontslagen in de zorg.

Reactie van het kabinet: haast maken met hervormingen
Het kabinet wil het tempo erin houden met een aantal hervormingen, ook nu die in het sociaal akkoord voor een deel zijn uitgesteld. Premier Rutte zei in de Kamer dat de plannen voor een andere opzet van de WW en het ontslagrecht in het najaar bij de Tweede Kamer liggen. Dat meldt de NOS. Rutte reageerde op verwijten van een deel van de oppositie, dat het kabinet zijn plannen steeds op de lange baan schuift.

Den Uyl
De premier benadrukte dat de staatsfinanciën op orde moeten worden gebracht. De premier vindt ook dat consumenten de economie moeten stimuleren door meer geld uit te geven. In zijn bijdrage gaf minister Asscher van Sociale Zaken de premier vervolgens een plekje in de geschiedenis naast de vermaarde PvdA-premier Joop Den Uyl. De chef van de parlementaire redactie van de De Telegraaf Wouter de Winther citeert Asscher op Twitter:

“Het was Joop de Uyl die zei dat arbeiders ook een auto moesten kunnen kopen, dus premier is in goed gezelschap.

Trouw-journalist Hans Goslinga reageert daarop:

Anders dan Asscher suggereerde heeft Den Uyl nooit letterlijk gezegd: iedere arbeider een auto. 1/2 #sociaalakkoord

In ’56 uitte hij zorgen dat veel arbeiderskinderen niet buiten de stad kwamen. De auto zou voor dit probleem tzt soelaas kunnen bieden. 2/2

UPDATE 18.40
Het kabinet wil niet nu al samen met de oppositie praten over het pakket voor 2014, dat nodig is om het overheidstekort onder de EU-norm van 3 procent te krijgen. Een motie hiertoe, ingediend door D66, CDA, ChristenUnie en SGP werd door de premier ontraden. Volgens Rutte is de motie in strijd met de afspraken met vakbonden en werkgevers. Het kabinet is wel bereid een verkennend gesprek met de oppositie te voeren.

Volkskrant: Samsom: Bezuinigingspakket komt mogelijk terug / Volkskrant: VVD: kans op geen bezuinigingen niet groot / NOS: Spanning bij debat sociaal akkoord

NOS: Economen: Rutte te optimistisch / Volkskrant: Oppositie eist snel duidelijkheid over 2014 / Volkskrant: Roemer: het beleid schuift op richting SP

Volkskrant: Rutte zette fractie klem met akkoord

Geef een reactie

Laatste reacties (71)