39

Lonen groeien wereldwijd amper, in Nederland zelfs daling

Over de hele wereld lieten lonen sinds de crisis van tien jaar geleden niet zo’n lage stijging zien als vorig jaar. Dit zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in een rapport. In Nederland gingen de inflatie-gecorrigeerde lonen zelfs omlaag, met 0,3 procent. Dit is opvallend, omdat de Nederlandse economie juist met 3,2 procent groeide. In de G20-landen daalde de gemiddelde loonstijging van 1,7 procent in 2015 naar 0,9 procent in 2016 en 0,4 procent in 2017.

“Stagnerende lonen vormen een obstakel voor economische groei en een betere levensstandaard”, zegt ILO-directeur Guy Ryder. “Landen moeten samen met sociale partners op zoek naar manieren om de lonen te doen stijgen op een sociaal en economisch verantwoorde manier.”

De ILO berekende ook het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. Wereldwijd is het uurloon van vrouwen gemiddeld 16 procent lager dan dat van mannen. In Nederland ligt dat cijfer zelfs op ruim 17 procent. Een gelijkere verdeling van gezinstaken tussen mannen en vrouwen zou al flink helpen dit verschil kleiner te maken, zegt de ILO. Het zou er in veel gevallen toe leiden dat vrouwen andere beroepskeuzes maken, schrijft de organisatie. Ook het moederschap speelt hierbij een rol.

Moeders hebben sowieso lagere lonen dan kinderloze vrouwen, schrijft de ILO. Vaders verdienen juist meer. In het rapport spreekt de ILO daarom terecht over een boete op moederschap en een bonus op vaderschap. Tot slot wordt Nederland genoemd als land waar veel vrouwen een parttimebaan hebben: 72 procent, tegenover 26 procent van de mannen. Wereldwijd heeft 14 procent van de vrouwen een parttimebaan, mannen 7 procent.

Cc-foto: ILO in Asia and Pacific

Geef een reactie

Laatste reacties (39)