8

Losbandigheid Nederlandse tieners afgenomen

Onderzoek: Nederlandse tieners tussen 12 en 15 jaar drinken, blowen en roken minder dan voorheen

De jeugd van tegenwoordig is goed bezig als we het vandaag verschenen onderzoek van de Universiteit Utrecht mogen geloven. Het alcoholgebruik van Nederlandse tieners tussen 12 en 15 jaar is sinds 2007 namelijk flink gedaald. De pubers roken en blowen ook minder en daarnaast vertonen ze minder seksueel riskant gedrag.

Het aantal scholieren van 12 tot 15 dat ooit alcohol heeft gedronken, daalde van 74 procent in 2007 naar 62 procent in 2011. Het aantal jongeren van die leeftijd dat maandelijks alcohol drinkt daalde in die periode van 41 naar 30 procent. De onderzoekster baseerde haar bevindingen op vragenlijsten, ingevuld door de jongeren en de ouders, in 2007, 2009 en 2011.

Volgens onderzoekster Margreet de Looze is de daling te danken aan het feit dat ouders strenger zijn geworden en makkelijker met hun kinderen praten over alcoholgebruik. Ook zou het tegenwoordig een stuk minder cool gevonden worden om zo jong al te drinken. Vanaf 16 jaar is die sociale controle echter een stuk minder. Ook ouders laten vanaf die leeftijd de teugels wat meer vieren, wat verklaart dat er in die leeftijdsgroep geen daling waarneembaar is.

De Looze concludeert in haar proefschrift ook dat middelengebruik en seksueel gedrag vaker voorkomen bij jongeren in lagere opleidingsniveaus, vergeleken met jongeren in hoge opleidingsniveaus. Dit verschil zou (deels) verklaard worden doordat jongeren in lagere opleidingsniveaus eerder volwassen (moeten) worden.

cc-foto: astanush

Geef een reactie

Laatste reacties (8)