157

Louis Bontes in Kamer tegen Selçuk Öztürk: ‘Ga lekker naar Turkije’


Woensdagmiddag is tijdens een debat in de Tweede Kamer tot een aanvaring gekomen tussen de Kamerleden Öztürk en Bontes. Tijdens een pleidooi van Öztürk voor een andere besteding van het defensiebudget viel Bontes hem in de rede met de beschuldiging dat Öztürk niet loyaal zou zijn aan Nederland. ‘Ga lekker naar Turkije,’ beet Bontes hem uiteindelijk toe.

Öztürk betoogde dat Nederland in plaats van een militaire rol, een meer diplomatieke rol in de wereld zou moeten innemen. ‘De ruige taal van een aantal partijen hier die denken dat ze met wapens, met vechten problemen in de wereld kunnen oplossen, daar kunnen we de oorlog niet mee winnen.’

Volgens Bontes was dat een oproep van Öztürk om het leger bijna helemaal af te schaffen. Bontes wilde vervolgens van Öztürk weten of Turkije hetzelfde zou moeten doen, waarna hij vroeg: ‘Waar liggen uw loyaliteiten?’ Daarop vroeg een geagiteerde Özturk: ‘Wie ben jij om mij loyaliteitsvragen te stellen, wie ben jij?’, waarna Bontes weer antwoordde met: ‘Wie ben jij dan wel? Als ik zoveel van mijn land zou houden, zou ik er gaan wonen. Ga lekker naar Turkije.’

Kamervoorzitter Arib greep uiteindelijk in, maar wond zich er vooral over op dat de Kamerleden elkaar niet met u aanspraken.

Joop vroeg Selçuk Öztürk om een reactie naar aanleiding van de persoonlijke aanval door Louis Bontes:

Wat er vandaag gebeurde in de Tweede Kamer, is tekenend voor wat er elke dag gebeurt in de samenleving. DENK geeft haar visie op Defensie in Nederland, maar Kamerleden van de SP, van het CDA en van VNL stellen alleen maar vragen over Turkije, puur en alleen vanwege mijn achtergrond. Opnieuw werd mij de loyaliteitsvraag gesteld. Politieke partijen moeten kappen met het stellen van die loyaliteitsvraag, omdat dat zorgt voor vervreemding. Door hoeveel hoepels moeten mensen met een migratieachtergrond nog springen om aangesproken te worden, behandeld te worden en geaccepteerd te worden als Nederlander?

Het was niet de enige schoffering die Öztürk voor zijn kiezen kreeg. CDA-Kamerlid Raymond Knops sprak hem aan met Kuzu. Nadat Kamervoorzitter Arib hem corrigeerde besloot Knops te antwoorden met: ‘Oh ja, die andere. Ze lijken ook zo op elkaar’

Geef een reactie

Laatste reacties (157)