337

Lubbers wil pauze in kabinetsformatie

Update: Ook fractievoorzitter Verhagen wijst Lubbers af: 'Time-out is niet aan de orde' ... Voorzitter wijst voorstel Lubbers af … 'Time-out' om 'tussenbalans' op te maken … Oud-informateur en -premier plaatst 'potentiële bom' onder proces

Oud-informateur Ruud Lubbers wil een ‘time-out’ in de kabinetsformatie, schrijft de Volkskrant. Zelf staat hij afwijzend tegenover de formatie van een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. ‘Mijn standpunt heeft zich ontwikkeld van ‘ja, mits’ tot ‘nee, tenzij’.


Lubbers heeft zijn bezwaren en voorstel kenbaar gemaakt in twee brieven aan CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en CDA-partijvoorzitter Henk Bleker, die in het bezit zijn van de Volkskrant. Lubbers heeft de brieven vanochtend ook naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer gestuurd.

Zie hier Brief 1 en Brief 2.

Hij schrijft onder meer:

Evenzeer als ik bij de vervulling van mijn opdracht als informateur geen partij – ook niet de PVV – “uit wilde sluiten” acht ik het evenzeer mijn plicht te bevorderen dat uit het beoogde regeerakkoord en gedoogakkoord zal blijken dat er geen geweld wordt aangedaan aan de vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie naar letter en geest zal worden nageleefd.
Het gaat mij te ver, veel te ver, de heer Wilders en zijn PVV uit te sluiten van op landsbestuur gerichte politieke samenwerking. Tegelijk moeten grenzen gesteld worden (…).

Als een gedogende PVV de Islam als een te bestrijden (politieke) ideologie karakteriseert en daarmee voort wil gaan is dat één zaak, maar als de formateur en aantredende minister- president zichzelf de ruimte laat om in voorkomende gevallen de Islam ook te karakteriseren als een te bestrijden (politieke) ideologie, dan biedt de verklaring van de drie fractievoorzitters van 30 juli 2010 geen aanvaardbare grondslag voor het CDA voor politieke samenwerking.

Vrijheid van godsdienst – ook van de Islam dus – en geen discriminatie op basis van geloofs- of levensovertuiging behoren wezenskenmerken te blijven van onze rechtsstaat. Daarover mag geen begin van twijfel ontstaan.

De Volkskrant noemt de interventie een potentiële bom onder de formatie. 

De oud-CDA-premier is als oud-informateur van de beoogde coalitie verreweg de meest prominente CDA’er die twijfelt aan samenwerking met Wilders. Verhagen kan dit signaal nauwelijks negeren.

De Volkskrant: Lubbers wil time-out kabinetsformatie

Update 17:25 CDA-voorzitter Bleker wijst het voorstel van Lubbers af.  

 “ Ik heb al eerder aangegeven dat we deze onderhandelingen serieus moeten voeren en dan de resultaten beoordelen. Ik heb dat aan Ruud Lubbers vanmiddag ook laten weten.  Als partijvoorzitter heb ik het volste vertrouwen in de onderhandelaars en de fractie. Zij zijn nu aan zet, niet anderen binnen onze partij. Als partij zullen wij een eventueel eindresultaat beoordelen, zowel door het partijbestuur als uiteindelijk door het partijcongres. Ik wijs het voorstel van Lubbers dan ook af.”

Update 19.30 CDA-fractievoorzitter Verhagen zegt in een reactie op het voorstel van Lubbers dat een time-out niet aan de orde is. Hij zegt Lubbers te respecteren, maar er alle vertrouwen in te hebben met goede resultaten uit de onderhandelingen te komen. Resultaten die de zorgen van Lubbers zullen wegnemen.

Geef een reactie

Laatste reacties (337)