48

Lucht in grote steden te ongezond

Wethouders vragen ministerie om maatregelen

De grote steden kunnen in 2015 niet voldoen aan de Europese normen voor de concentratie stikstof- dioxide in de lucht. Als het Rijk geen extra maatregelen treft om de luchtvervuiling tegen te gaan, riskeert Nederland forse boetes en kan Brussel de Nederlandse steden een bouwstop opleggen. Jaarlijks leven duizenden Nederlanders gemiddeld enkele maanden korter door de gevolgen van luchtverontreiniging.

Dat meldt de Volkskrant. Wethouders van de vier grote steden hebben daarover bij staatssecretaris van Milieu aan de bel getrokken. Ze wijzen er op dat zij met maatregelen maximaal tien procent van de uitstoot kunnen terugdringen en dat de rest aan het Rijk is. Ongeveer 70 procent van de stikstof- dioxide in de lucht is afkomstig van verkeer, waarbij diesels het meest vervuilend zijn. De grote steden hebben vooral last van het verkeer op de rijkswegen die rondom de stad lopen.

Volgens de Utrechtse wethouder Frits Lintmeijer is de situatie verslechterd doordat het rijk maatregelen heeft getroffen die de lucht onnodig vuil maken, zoals de instelling van 130 als maximumsnelheid en het opheffen van de 80-kilometer zones. Het ministerie had gehoopt dat auto’s steeds schoner zouden worden, maar de industrie heeft zijn voorspellingen op dat punt niet waar kunnen maken, erkent het ministerie nu ook.

Behalve de wethouders heeft ook de Gezondheidsraad aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om maatregelen.

Geef een reactie

Laatste reacties (48)