Laatste update 09:04
41

‘Luchtkwaliteit in Nederland kan en moet beter’

Milieudefensie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter in december in de zaak rondom gezonde lucht. De rechter oordeelde dat Nederland weliswaar de Europese normen voor luchtkwaliteit schendt, maar oordeelt ook dat dit de Staat niet te verwijten valt. Volgens Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit bij Milieudefensie, klopt dit niet: “Iedereen heeft het recht gezonde lucht in te ademen. De Staat is verplicht daarvoor te zorgen en moet zich aan de wet houden. Daarom gaan we in hoger beroep”, stelt ze.

Europese normen bepalen sinds 2008 hoeveel vervuilende stoffen er maximaal in de lucht mogen zitten. Nederland heeft beloofd de luchtkwaliteit op orde te krijgen en kreeg daarom uitstel om aan die normen te voldoen. Inmiddels zijn we tien jaar verder en voldoet Nederland nog steeds niet aan de wet. Knol:

“Ik snap niet dat de rechter oordeelt dat het voor de Staat te moeilijk is om aan de wet te voldoen. Ze hebben jarenlang de tijd gehad om effectieve maatregelen te nemen. Intussen blijven mensen letterlijk ziek worden door dit falende overheidsbeleid.”

De rechtbank gaf Milieudefensie in september in een spoedprocedure nog wel gelijk.

Dinsdag schrijft ook de Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de regering, dat de Nederlandse overheid niet moet uitgaan van de Europese grenswaarden om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar zelfs moet uitgaan van de strengere waarden die de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgesteld. Volgens de raad leidt blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon naar schatting tot zo’n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. De WHO-advieswaarden zouden volgens de Gezondheidsraad in 2030 bereikt kunnen worden, maar dan moet de luchtverontreiniging nog wel verder worden teruggedrongen. Om dat te bereiken zijn extra maatregelen nodig.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) heeft aangekondigd aan het einde van dit jaar met een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit te komen om de kwaliteit van de lucht permanent te verbeteren.

cc-foto: FaceMePls

Geef een reactie

Laatste reacties (41)