18

Maanden onderhandeld, maar Klimaatakkoord levert nog vrijwel niets op

Maanden van onderhandeling over het Klimaatakkoord heeft nauwelijks iets opgeleverd. Dat meldt de NOS donderdag na inzage van hoofdlijnen van het akkoord. Komende dinsdag worden de resultaten aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepresenteerd. De conclusie tot dusverre: alleen Landbouw weet de doelstellingen te halen, maar ook daar worden pijnlijke maatregelen vooruitgeschoven.

De afgelopen tijd hebben bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties onderhandeld om de uitstoot van CO2 fors terug te dringen. Het grootste pijnpunt in de onderhandelingen lijkt te zijn dat onduidelijk is wie het voortouw moet nemen en wie voor de kosten opdraait. Zo wil het ministerie van Financiën bijvoorbeeld dat elektrisch rijden wordt gestimuleerd door benzine- en dieselauto’s zwaarder te belasten. Dat houdt echter in dat mensen voor wie elektrische auto’s niet betaalbaar zijn, alsnog dieper in de buidel moeten tasten voor de mensen die zich dat wel kunnen veroorloven.

Ook op andere gebieden is er nog veel onduidelijk, waardoor concrete plannen uitblijven. De grootste onenigheid lijkt er te zijn over het afvangen en opslaan van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Daarover wordt nog druk onderhandeld tussen de overheid, industrie en de milieubeweging. Die gesprekken worden na de zomer hervat.

Dat de onderhandelingen vooralsnog weinig resultaat laten zien, betekent overigens niet dat de doelstellingen niet alsnog gehaald kunnen worden. Deze zomer worden de tot dusverre gemaakte plannen doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Na de zomer volgt op basis van die doorrekening een debat in de Tweede Kamer, waarna het akkoord met commentaar en aanvullende opdrachten teruggaat naar de onderhandelaars. Aan het einde van dit jaar moet er overeenstemming zijn bereikt tussen de verschillende partijen.

cc-foto: Pixabay

Geef een reactie

Laatste reacties (18)