Laatste update 17:48
136

Maar meende Blok wat hij zei?

In de eerste termijn van het debat rond de verbijsterende uitspraken die minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok begin van de zomer deed, ontpopte zich een soort Hollands Blok van PVV en FvD die de VVD’er proberen over te halen lid te worden van hun partij. Zowel Wilders als Hiddema spraken lovende woorden over de ideeën die Blok verspreidde tijdens een bijeenkomst met diplomaten en medewerkers van internationale organisaties. De SGP, vertrouwd met hypocriet en verborgen handelen, vond het alleen bezwaarlijk dat de woorden van Blok naar buiten waren gekomen.

Blok stelde tijdens die bijeenkomst onder meer dat multi-etnische samenlevingen volgens hem niet vreedzaam kunnen zijn. Hij trachtte dat te onderbouwen met een beroep op genetica. Ook sprak hij beledigende woorden over een tiental landen. Toen de toespraak van Blok werd onthuld door het BNNVARA-onderzoeksprogramma Zembla, betuigde hij spijt.

Het debat werd geopend door Tunahan Kuzu van Denk die er op wees dat Blok had gezegd dat hij xenofobie “pragmatisch benadert”. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff snelde daarop naar voren om aan de interruptiemicrofoon te beweren dat Blok die woorden nooit gebruikt had. Even later toverde Jesse Klaver het bewuste citaat uit de transcriptie naar voren. Blok zei letterlijk: “Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.”

Pechtold opende schijnbaar de aanval op Blok in een scherpe bijdrage. Hij stelde dat de uitspraken van Blok in strijd zijn met het regeerakkoord en las daar uit voor:

“In Nederland gaan individuele vrijheden en een hecht collectief hand in hand…”. “Ons doel is om een sterk land nog beter te maken voor iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is….” Deze twee zinnen staan op pagina één van het regeerakkoord van Rutte III. Twee zinnen die alle bewindspersonen van dit kabinet niet alleen moeten lezen, maar zich eigen moeten maken, diep van binnen moeten voelen. En wat mij betreft ook in eigen bewoordingen moeten uitdragen.

Pechtold eist dat de minister antwoord geeft op vier vragen:

  • Neemt hij álle gewraakte uitspraken terug? Niet alleen de slechte woordkeuze maar ook de inhoud van zijn woorden?
  • Biedt hij daarvoor zijn excuses aan?
  • Maakt hij duidelijk dat hij die uitspraken niet meent?
  • En hoe verwoordt hij zelf de kracht van onze multiculturele, diverse samenleving, namens dit kabinet en namens alle Nederlanders?

Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) voorzagen dat in de harde taal een ontsnappingsventiel zat ingebouwd. Blok kan er mee weg komen als hij maar sorry zegt. Ze wilden vervolgens weten wat Pechtold doet als blijkt dat de minister zijn woorden weliswaar terugneemt maar zelf nog gelooft in wat hij beweerde. Het aandringen op een antwoord leidde tot duidelijk irritatie bij Pechtold. Hij wilde volgens eigen zeggen niet vooruitlopen op de tweede termijn.

Dijkhoff sloeg in het verweer van Blok wild om zich heen met termen als ‘deugbrigade’ en ‘capuchonklootzakjes’. Hij vond het vooral erg dat iemand opnamen had gemaakt van de zogenaamd besloten bijeenkomst.

Marianne Thieme constateerde dat Nederland de failed state in deze is. “We debatteren hier en ondervragen de minister maar weten tegelijk ook al wat de uitkomst zal zijn.” Ze sloot met haar kritiek aan op de eerdere analyse van Jan Terlouw, zonder hem te noemen overigens, en wreef zo en passant nog meer zout in de wonde bij Pechtold.

Update:

Blok heeft excuses aangeboden voor zijn woorden, schrijft de NOS:

De minister zei in de Kamer verder dat hij de uitspraak dat “het diep in onze genen zit dat we een overzichtelijke groep willen hebben en dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onbekende mensen” niet had moeten doen. Het debat daarover had hij aan wetenschappers en aan biologen moeten overlaten, zegt hij nu.

NRC schrijft dat Blok zijn in de speech uitgesproken denkbeelden over xenofobie nu verwerpt:

Blok kwam zojuist terug op zijn uitspraak op de bijeenkomst dat hij over xenofobie “vrees ik, zeer pragmatisch” ben. Blok zegt dat dit “niet de juiste bewoordingen” waren. Xenofobie is volgens Blok helaas “alomtegenwoordig” en “altijd verwerpelijk”. De minister vindt het “onze opgave xenofobie helder te benoemen, en waar dat aan de orde is, die aan te pakken”.

Zijn geloofwaardigheid als minister is niet aangetast vindt hij.

Hij zegt dat hij na de ophef direct contact heeft opgenomen met een aantal landen die door zijn uitspraken beledigd waren. De afgelopen weken heeft hij zijn “gewone werk gedaan” en weer tientallen collega’s gesproken, en hij ziet geen verschil in hoe collega’s op hem reageren. “Daar waar fouten worden gemaakt, herstel je die”, zegt Blok. Hij zegt dat alleen Suriname zijn excuses niet heeft geaccepteerd.

Fouten kun je herstellen was ook de lijn die premier Rutte eerder hanteerde in de affaire.

Update:

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu diende een motie van wantrouwen in tegen minister Blok. Coalitiegenoten CDA, D66 en ChristenUnie lieten al direct weten vertrouwen te houden in de VVD’er, net als uiteraard diens eigen partij. Uiteindelijk hielden ook oppositiepartijen 50Plus, SGP, PVV en het Forum voor Democratie vertrouwen in de minister. Die laatste twee zagen in de xenofobe uitspraken van Blok een ideale gelegenheid voor de minister om zich bij hun partijen aan te sluiten. Slechts 45 Kamerleden stemden vóór de motie. GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren waren met DENK wél van mening dat de positie van Blok onhoudbaar is geworden.

Volgens PvdD-leider Marianne Thieme stond de uitkomst van het debat vooraf echter al vast. SP, PvdA en GroenLinks vonden de excuses van de minister bij lange na niet oprecht. PvdA-leider Asscher liet na afloop weten dat het debat duidelijk maakte dat de minister ongeschikt is gebleken álle Nederlanders te vertegenwoordigen. Desondanks is met het debat een einde gekomen aan de onzekerheid over Bloks aantreden als bewindspersoon. Blok blijft.

Geef een reactie

Laatste reacties (136)