26

Maatschappelijk onbehagen, wat doe je eraan?

Sinds de Fortuyn-revolte lijkt het toegenomen, maar is dat wel zo? ... Wat is 'maatschappelijk onbehagen en hoe neem je het weg?

Maatschappelijk onbehagen, sinds de Fortuyn-revolte is het overal. Veel politici hebben de bestrijding ervan tot speerpunt gemaakt. Maar deze strijd is tot mislukken gedoemd, zegt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), zolang de discussie wordt gevoerd in abstracte termen als de onvrede of de normen en waarde. Politici, burgers en media kunnen beter een debat voeren over concrete problemen, schrijft de Volkskrant.

Het verschijnsel allerminst nieuw, schrijft. Sinds 1975, toen onbehagen voor het eerst werd gemeten, is het slechts licht gestegen, aldus de Volkskrant (betaalde toegang). Wel luchten burgers van deze tijd veel directer hun hart, zeker na de opkomst van internet.
Sadik Harchaoui, voorzitter van de RMO, zegt in de Volkskrant:

Sinds 2002 zijn politici bezig het onbehagen te bestrijden op verschillende manieren. De stemming onder burgers wordt voortdurend gepeild. Politici spelen in op onbehagen met harde taal over immigratie en nog strenger straffen. Ook op lokaal niveau zijn er allerlei initiatieven. Dat heeft echter geen trendbreuk opgeleverd. Het onbehagen is nog altijd groot.

Kwesties als ‘de’ onveiligheid, ‘de’ opvoeding of ‘de’ normen en waarden zijn niet oplosbaar. Schokkende incidenten zullen burgers altijd weer het gevoel geven dat de samenleving zich in de verkeerde richting beweegt.
Harchaoui:

Neem de zorgen serieus, maar maak ze overzichtelijk. Praat niet over de veiligheid, maar over het aantal roofovervallen. Dan kun je allerlei dingen doen waardoor burgers kunnen meedenken en zich niet onmachtig voelen: veelplegers in de gaten houden, extra rechercheurs inzetten, de sociale omgeving betrekken, hang en sluitwerk verbeteren. Je moet praten over concrete zaken waarvoor je oplossingen kunt aandragen.

In zijn advies richt de RMO zich sterk op het maatschappelijk debat. Maar zit het echte probleem niet dieper?, vraagt de Volkskrant.

Opiniepeiler Maurice de Hond wijst op een gebrek aan democratie. Als burgers meer medeverantwoordelijkheid zouden krijgen, door referenda over belangrijke beslissingen, zou de onvrede afnemen, gelooft hij. “Ik weet niet of dat de beslissende factor is”, zegt Harchaoui daarop. “In landen met meer directe democratie is het onbehagen vaak groter dan in Nederland.”

RMO advies: Het onbehagen voorbij

Volkskrant, betaalde toegang: Het is overal, maar het ene onbehagen is het andere niet

Geef een reactie

Laatste reacties (26)