Laatste update 10:15
54

Macron wil Europese wedergeboorte, weg van ‘nationalistisch isolationisme’

Met een open brief die op dinsdag in kranten in alle 28 Europese lidstaten verschijnt, werpt de Franse president Emmanuel Macron zich op als beschermheer van Europa. In een pleidooi voor een Europa dat is gebaseerd op ‘vrijheid, bescherming en vooruitgang’ zet hij zich af tegen ‘het nationalistische isolationisme’ en neemt daarmee een voorschot op de komende Europese Verkiezingen. “De nationalisten vergissen zich als ze pretenderen onze identiteit te verdedigen door zich terug te trekken uit Europa; want het is de Europese beschaving die ons verbindt, ons bevrijdt en ons beschermt,” schrijft hij.

Macron noemt een aantal concrete maatregelen die hij zou willen doorvoeren om Europa te vernieuwen. Om beïnvloeding van buitenaf tegen te gaan, pleit hij voor een agentschap dat de democratie moet beschermen. Daarnaast wil hij meer regulering van het internet om haat uit te bannen:

Het Europese model berust op de vrijheid van de mens, de verscheidenheid van meningen en de scheppende kracht. Onze belangrijkste vrijheid is de democratie, de vrijheid om onze leiders te kiezen, terwijl bij elke stemming buitenlandse mogendheden onze stemmen trachten te beïnvloeden. Ik stel voor een Europees Agentschap ter bescherming van de democratieën op te richten, dat Europese deskundigen ter beschikking stelt aan alle lidstaten om hun verkiezingen te beschermen tegen cyberaanvallen en manipulaties. In deze geest van onafhankelijkheid past ook een verbod op financiering van Europese politieke partijen door buitenlandse mogendheden. Via Europese regelgeving moeten we alle haatdragende en gewelddadige uitlatingen van het internet bannen, want respect voor het individu is het fundament van een menswaardige beschaving.

Macron trad in 2017 aan als president. De Europese Verkiezingen mogen dan ook worden gezien als eerste test voor zijn populariteit. Geplaagd door de binnenlandse protesten van de gele hesjes, richt Macron zich vooral op Europese leiders die dezelfde populistische, anti-Europese taal bezigen: Le Pen, Orban en Salvini. Het verschil met zijn presidentscampagne in 2017 is dat hij toen sprak over hervorming van Europa, nu over een wedergeboorte. Dat hij de nood momenteel hoger acht, blijkt uit de volgende zin:

Nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa zo noodzakelijk geweest. En toch was Europa nog nooit zo in gevaar.

De Brexit staat in de ogen van Macron symbool voor een bredere crisis, omdat Europa er niet in is geslaagd ‘goed te reageren op de behoefte aan bescherming van de volken tegen de grote schokken in de wereld van vandaag.’ Populisten zijn de grootste bedreiging van de Europese eenheid, schrijft Macron: “ondersteund door onjuiste informatie beloven profiteurs van de woede werkelijk van alles en nog wat.”

Hij besluit hoopvol en roept op een brede Europese conferentie te houden waar alle belangrijke onderwerpen voorbij moeten komen. Hoewel er onderling veel gekibbel kan zijn, ziet Macron dat liever dan een vastgeroest Europa. “In dit Europa heeft ook het Verenigd Koninkrijk een rol te spelen, daarvan ben ik overtuigd.”

Cc-foto: European Parliament

Geef een reactie

Laatste reacties (54)