689

Mag deze man rechter worden?

Ybo Buruma, aanstaand rechter Hoge Raad, zegt lidmaatschap PvdA op na kritiek PVV ... Populistische verdachtmaking rechtspraak al jaren aan de gang

De rechtsgeleerde Ybo Buruma, die binnenkort toetreedt tot de Hoge Raad, heeft zijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Aanleiding is de kritiek die de PVV daarop uitte. De partij weigerde in te stemmen met de benoeming van Buruma in het hoogste rechtscollege omdat Buruma in het verleden kritiek had op de PVV en mede-auteur is van het partijprogramma van de PvdA.

In een interview met NRC Handelsblad maakt Buruma zijn besluit bekend: “Er zijn nu misschien wel anderhalf miljoen mensen die denken dat ik geen goed recht over ze spreek omdat ik bij de PvdA ben. Dat wil ik niet.”

Wilders instrueerde eerder dit jaar zijn Kamerleden blanco te stemmen bij de voordracht van professor Buruma. Dat is hoogst ongebruikelijk. De hoogleraar had in het verleden kritiek geuit op de PVV en een vergelijking gemaakt met Mussolini en de opkomst van het fascisme. De PVV pleit vaker voor ontslag van mensen die kritiek op de partij uiten.

De populisten kennen een traditie van het verdacht maken van rechters. Zo uitte de LPF kritiek op de rechtbank die de zaak tegen Fortuyn-moordenaar Volkert van der G. behandelde omdat een van de rechters actief was geweest voor Vluchtelingenwerk.

Rechters worden in Nederland geacht deel uit te maken van de maatschappij. Ze mogen ook lid zijn van een politieke partij. De combinatie met een politieke functie als bijvoorbeeld Kamerlid is niet verboden maar wordt over het algemeen wel onwenselijk geacht.

Wat vind je? Mag een rechter lid zijn van een politieke partij of moet dat democratisch recht aan deze beroepsgroep worden ontnomen? Mag Wilders straks rechter worden? Rutte? Cohen? En mag de politiek zich zo actief met rechtspraak bemoeien?

cc-foto: Minister-president

Oordeel zelf: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (689)