15

Mag het een tasje minder zijn?

Jaarlijks gebruiken we in Nederland 25 miljoen kilo aan plastic tassen ... Proef met betalen voor tasjes leidt tot 48 tot 77 procent minder tasjes

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft in drie gemeenten een proef gehouden waarbij klanten voortaan moeten betalen voor een plastic tasje. Door een combinatie van betalen voor het gebruik en duidelijke communicatie, is het gelukt het gebruik van tasjes te verminderen met 48 tot 77 procent.

In supermarkten moet men doorgaans betalen voor een plastic tasje, maar bij andere winkels is dat niet het geval. Winkelketens Blokker, Bart Smit, Intertoys, Intergamma, Kruidvat, Hema, C&A, V&D en Zeeman deden in drie gemeenten mee met de proef van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De proef bestond uit twee onderdelen: communicatie; klanten werden gevraagd een eigen tas mee te nemen en benadrukt werd het belang van hergebruik. Wie toch een plastic tas wilde kon kiezen tussen een middelgrote en een grote tas en moest daarvoor minimaal 10 cent betalen. De allerkleinste tassen werden nog wel gratis verstrekt, maar alleen als klanten daar expliciet naar vroegen.

Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 25 miljoen kilo aan plastic tassen gebruikt. De overheid en het bedrijfsleven hebben afgesproken dat terug te dringen. De Raad Nederlandse Detailhandel wil op basis van de proef nu bekijken of het betalen voor een tas landelijk ingevoerd kan worden. Wel benadrukt de RND dat het betalen slechts één van de opties is.

Jeroen van Dijken, secretaris Raad Nederlandse Detailhandel:

Beprijzen van plastic tasjes werkt om het aantal tasjes te verminderen. Maar bewustzijn bij de burger is cruciaal. Hij kan bijdragen aan een beter milieu door zelf een tas mee te nemen naar de winkel. De overheid zou moeten bijdragen aan dit bewustzijn door middel van een voorlichtingscampagne. In die campagne moet aandacht zijn voor milieuvraagstukken bij zowel webshops, als bij stenen winkels. Wij hebben als  grote winkelketens het initiatief genomen om met het midden- en kleinbedrijf, de horeca en ambulante handel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen om het aantal tasjes te verminderen.”

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken: Minder plastic tasjes door beprijzing en bewustwording

cc-foto: Ramin Bahrami

Geef een reactie

Laatste reacties (15)