40

Mantelzorg maakt ziek

Update: Mantelzorg moet in CAO, vindt FNV ... Ziekteverzuim onder mantelzorgers stijgt ... Zorgtaken worden vooral door oudere vrouwen vervuld ... Rekening voor kabinetsideaal naar collega's

Het ideaal van het kabinet dat de zorg voor zieken geen collectieve aangelegenheid meer is maar een taak voor familie en vrienden blijkt minder rooskleurig uit te pakken dan gedacht. En minder goedkoop. Onder mantelzorgers stijgt het ziekteverzuim waardoor de lasten alsnog collectief opgebracht worden, maar minder eerlijk. Ook hakt het ‘gedwongen’ vrijwilligerswerk in op de gezondheid van de mantelzorgers.

In de tuin genieten we samen van de frisse lucht.
De problemen met de mantelzorg komen aan het licht in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. In ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’ worden de gevolgen van mantelzorg voor werkenden beschreven. 

De ervaren gezondheid van werkenden verandert in het algemeen niet als ze met hulp beginnen. Alleen als de zorg intensief is, rapporteerden mantelzorgers binnen twee jaar wel een slechtere gezondheid dan ervoor; de omvang van de werkweek maakt daarbij niet uit. Wel krijgen werkenden die met mantelzorg starten een groter risico op langdurend verzuim. Vooraf was 10% van hen minstens twee weken achtereen in een jaar ziek geweest, erna 18%. Vooral onder mantelzorgers die al minstens twee jaar helpen, stijgt het percentage dat langdurend ziek was, van vooraf 11% naar 24%. De groei van het verzuim komt vermoedelijk voort uit de zorgsituatie zelf, die op zich al belastend is, de combinatie ervan met werk en de geringere vrije tijd.

In de Volkskrant reageert hoogleraar Tonkens op de resultaten:

Evelien Tonkens, hoogleraar burgerschap van de Universiteit voor Humanistiek, zegt niet verbaasd te zijn over de toename van langer verzuim. ‘Veel mantelzorgers zijn overbelast. Mantelzorgen is bovendien emotioneel belastend, het gevoel nooit genoeg te doen voor een ander. Met de toenemende verwachting van de overheid dat mensen voor elkaar gaan zorgen, zal het verzuim naar verwachting stijgen.’

Volgens hoogleraar informele zorg Marjolein Broese van Groenou moeten verlofregelingen beter benut worden.

Update 14:10

Vakbond FNV reageert op het rapport:

FNV-bestuurder Gijs van Dijk: “Het is niet zo vreemd dat mantelzorgers nu vaak overbelast raken. Want de juiste voorwaarden om dit werk naast een reguliere baan ontbreken op dit moment. Eigenlijk combineren ze vaak twee banen en worden op die manier door de mangel gehaald. En dat heeft voor zowel de werknemer als de werkgever kwalijke gevolgen. Daarom moet dit meer bespreekbaar gemaakt worden.”

In ongeveer honderd cao’s zijn er al afspraken vastgelegd over de combinatie van werk en mantelzorg. Het gaat dus de goede kant op, maar toch is dat volgens de FNV onvoldoende. “De overheid vraagt steeds vaker van mensen om voor bijvoorbeeld hun ouders en kinderen te zorgen. Maar dat heeft grote impact op het inkomen van mensen en vergroot de werkdruk waarmee zij te maken hebben. De overheid moet zich veel meer om hen bekommeren en zorgen voor betere ondersteuning. Zeker nu diezelfde overheid zo fors bezuinigt op de zorg en van mantelzorgers verlangt dat zij een deel van dit werk overnemen”, zegt Van Dijk.

Ook werkgevers moeten zich volgens de FNV meer inzetten voor mantelzorgers. Het is voor de vakbond dan ook onbegrijpelijk dat zij nog steeds het mantelzorgconvenant niet hebben ondertekend. Van Dijk: “Werkgevers moeten beseffen dat dit niet alleen een privézaak is van de werknemer, maar ook voor hen van groot belang is. Ook zij hebben niets aan een werknemer die ziek thuiszit door de werkdruk. De combinatie werk en mantelzorg moet volgens ons net zo bespreekbaar worden als de combinatie werk en kinderopvang.”

cc-foto: Ziekenzorg CMrMT

Geef een reactie

Laatste reacties (40)