108

Marijnissen: Provinciale Statenverkiezingen worden referendum over Rutte

De aanstaande Provinciale Statenverkiezingen worden een referendum over het kabinet van Mark Rutte, als het aan de SP ligt. Op een partijraad in Amersfoort heeft partijleider Lilian Marijnissen laten weten dat de keuze wat haar betreft erg eenvoudig is: ‘Rutte of rechtvaardigheid’. Ze vindt dat overal in de samenleving zichtbaar is dat het niet goed gaat. Ze ziet de zorg, de rechtspraak, de kinderopvang, het openbaar vervoer, de energiebedrijven en de post als zorgenkindjes en beschouwt marktwerking als de boosdoener. “Het zou beter en goedkoper worden, maar het werd duurder en vaak zeker niet beter.”

Ze wil de ‘maatschappelijke betonrot’ bestrijden die Rutte volgens haar heeft laten ontstaan. “Hij wil een teer vaasje doorgeven, maar de werkelijkheid is: hij smijt dat vaasje al jarenlang op de grond. Hij gaat de scherven niet lijmen. Het is genoeg geweest. De schade is nu groot genoeg.”

Overigens was het tijdens de partijbijeenkomst nog even spannend over het punt migratie. Binnen de SP is een groep leden opgestaan die vindt dat Nederland ruimhartiger moet zijn in het toelatingsbeleid. Dit is in weerzin met het nieuwe SP-partijprogramma, waarin wordt gepleit voor het maken van deals met Afrikaanse landen over asielprocedures buiten Europa. Al voor de partijraad bleek dat de leden veel steun krijgen uit het land. Toch maakte het weinig uit toen er gestemd wordt. Het programmapunt over asielprocedures in Afrika blijft ongewijzigd.

Cc-foto: Peter van der Sluijs

Geef een reactie

Laatste reacties (108)