38

Marktwerking bij inburgering gaat ten koste van kwaliteit

Algemene Onderwijsbond: Concurrentie tussen aanbieders leidt tot minder lesuren, grotere klassen en minder leraren... SP: Commerciële bureaus hollen inburgeringsonderwijs uit, minister Van der Laan, grijp in

De invoering van marktwerking voor inburgeringscursussen is ten koste gegaan van de kwaliteit van het onderwijs. De concurrentie tussen aanbieders heeft geleid tot minder lesuren, grotere klassen en minder leraren. Dit blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van de Algemene Onderwijbond (AOb).

De Regionals Opleidingscentra (ROC’s) hadden volgens de AOb grote moeite om zich  aan de nieuwe situatie aan te passen. Ze probeerden zich voor te bereiden op de invoering van de Wet Inburgering door in de kosten te snijden. Personeel werd vervroegd met pensioen gestuurd, overgeplaatst, onder flexibele contracten geplaatst of ontslagen.

Door bezuinigingen, onduidelijkheid over de budgetten voor inburgering en onzekerheid over het moment waarop de WI zou worden ingevoerd, kwamen de ROC’s toch in de problemen.

Na de invoering van de WI in 2007 kregen zowel de ROC’s als de nieuwe aanbieders te maken met andere tegenvallers te maken. De markt stagneerder, doordat gemeenten moeite hadden met hun nieuwe taken, zoals het aanbesteden, kiezen van aanbieders en het werven van inburgeraars. Bovendien liep het aantal kandidaten voor inburgering terug, omdat er minder immigranten en asielzoekers bijkwamen als gevolg van strengere wetgeving.

De effecten van marktwerking zijn volgens de AOb nog steeds merkbaar. Particuliere aanbieders en ROC’s kiezen er soms voor om te stoppen met de inburgeringscursussen. Voor de toekomst voorziet de AOb nieuwe problemen. Het participatiebudget brengt nieuwe onzekerheden. De markt verandert van een institutionele markt, tussen gemeenten en opleidingsinstituten, in een comsumentenmarkt.

Tweedekamerlid Sadet Karabulut van de SP reageert op het rapport:

Commerciële bureaus hollen het inburgeringsonderwijs uit. Onderwijsinstellingen die werken met gekwalificeerd personeel kunnen hier niet tegenop concurreren, met massaontslagen tot gevolg.”

Karabulut vindt dat minister Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) moet ingrijpen en zal hem tijdens het mondelinge vragenuur naar de Kamer roepen.

Van der Laan moet voorkomen dat er nog meer massaontslagen vallen, stoppen met het idiote aanbestedingscircus en zorgen voor goed inburgeringsonderwijs.”

 Lees hier het rapport van de Algemene Onderwijsbond

Geef een reactie

Laatste reacties (38)