33

Marktwerking op het spoor = duurder reizigersvervoer

Onderzoek wijst uit: verzelfstandiging NS heeft averechts effect gehad … Reizigersvervoer is duurder geworden

De verzelfstandiging van de NS in 1995 heeft de kostprijs van reizigersverkeer alleen maar doen stijgen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een onderzoek van TU Delft. De overheid had gehoopt dat de prijs juist zou dalen door marktwerking op het spoort te introduceren, maar de plannen pakten averechts uit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf onderzoekers aan de TU Delft opdracht om te onderzoeken welke kosten de NS – en na de splitsing de NS en ProRail samen – sinds 1985 hebben gemaakt per reizigerskilometer. De conclusie: sinds de splitsing opereren de spoorbedrijven bureaucratischer. Ook zijn er aanwijzingen die “duiden op een zekere samenhang tussen institutionele ontwikkelingen en de productiviteitsontwikkeling in de spoorsector”. De Volkskrant schrijft hierover:

Voor de splitsing steeg de productiviteit van het spoor gestaag, blijkt uit het onderzoek. In het jaar van de splitsing kwam de kentering. Tussen 1995 en 2004 daalde de productiviteit van het spoor met gemiddeld 0,6 procent per jaar. Sinds 2005 stijgt de productiviteit van het spoor weer, maar deze ligt nog altijd beneden het niveau van voor de splitsing.

Zowel ProRail als de NS zetten kanttekeningen bij het onderzoek. ProRail noemt het een gemiste kans dat de onderzoekers de komst van de regionale vervoerders niet hebben meegenomen in hun onderzoek. NS vindt het jammer dat de onderzoekers geen onderscheid maken tussen de prestaties van de NS en ProRail.

De Volkskrant: Splitsing NS mist doel: kosten vervoer juist gestegen

cc-foto: Gerard Stolk

Geef een reactie

Laatste reacties (33)