120

Marokkaanse geweldpleger thuis vaak zelf mishandeld

Eén op de drie Marokkaanse geweldplegers heeft te maken gehad met mishandeling door ouders ... Ter vergelijking: één op de vijf Nederlandse geweldplegers had te maken met huiselijk geweld

Uit een Tilburgs onderzoek blijkt dat jonge Marokkaanse geweldplegers vaak zelf als kind mishandeld zijn door hun ouders. Marokkaanse jongens krijgen thuis drie keer zo vaak als autochtone jongens te maken met fysieke mishandeling. Volgens de onderzoekers is dat een belangrijke reden dat jonge Marokkanen zo zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken.

Het onderzoek werd gehouden door psychologen Esmah Lahlah en Leontien van der Knaap en forensisch-psycholoog Stefan Bogaerts. Voor de studie ondervroegen ze bijna vijfhonderd Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse scholieren en jeugddelinquenten.

Het resultaat wordt binnenkort gepubliceerd in het vakblad European Journal of Criminology. Duidelijk is inmiddels al dat van de ondervraagde Nederlandse jongens een op de vijf ooit te maken heeft gekregen met grof huiselijk geweld, zoals in elkaar geslagen of op de grond gegooid worden. Bij Marokkaanse jongens was dat hoger: één op de drie. Bijna de helft is ooit getuige geweest van fysiek geweld tussen de ouders. Bij de Nederlandse jongens was dat minder dan één op de vijf.

Volgens de onderzoekers zijn de oorzaken voor het thuisgeweld complex. Ze wijten het aan onder meer grotere gezinnen, een lagere sociaal-economische status, meer werkloosheid en lagere opleiding van de ouders. Lahlah meent dat er in deze gezinnen meer stressoren zijn, waardoor er meer zorgen zijn, wat uiteindelijk kan leiden tot meer mishandeling.

De Marokkaanse jongens zijn bovendien opvallend vaak slachtoffer van seksueel geweld. Maar liefst 17 procent van de bevraagden had wel eens te maken gehad met (lichamelijk) seksueel geweld. Bij de Nederlandse jongens is dat 5 procent.

Uit eerder onderzoek blijkt dat mishandelde kinderen later meer kans hebben om zelf geweldpleger te worden. Volgens de onderzoekers verklaart kindermishandeling de helft van de kans op geweldpleging door Marokkanen later. Lahlah:

Het is zeker niet de enige reden, maar van alle factoren die we meenemen, hebben de emotionele band met de ouders en kindermishandeling de grootste invloed op de jeugdcriminaliteit.

In het onderzoek werd verder gegaan dan de disciplinerende tikken, legt Lahlah in een interview in de Volkskrant uit:

Het gaat hier echt om: mijn moeder of vader heeft me geslagen met een riem, stok of een ander voorwerp. Mijn vader heeft me bij de keel gegrepen en me de adem afgesneden. Mijn vader of moeder heeft me inelkaar geslagen. Vloeken en schelden hebben we buiten beschouwing gelaten, dat zou de aandacht afleiden van de ernst van de zaak.

De psychologe waarschuwt voor het nieuwe wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven, waarbij de nadruk ligt op hardere aanpak en recidive terugbrengen. Wanneer het een groep getraumatiseerde, kwetsbare jongens betreft, blijven de problemen terugkeren, zo lang we dat niet inzien.

De Volkskrant (betaalde toegang): ‘Ik ben Marokkaanse, maar hier schrok ik toch van’
De Volkskrant: Marokkaanse geweldpleger vaak zelf thuis mishandeld

Geef een reactie

Laatste reacties (120)