41

Marokkaanse Nederlanders opvallend gelukkig

Het thuis voelen in Nederland speelt een belangrijke rol in het ervaren van geluk

Marokkaanse Nederlanders zijn het gelukkigst van alle niet-westerse allochtonen. Maar liefst 87% zegt zich gelukkig tot zeer gelukkig te voelen. Het zich Nederlander voelen is niet verbonden aan het gevoel van geluk. Iets dat voor Turkse en Surinaamse Nederlanders wel het geval is. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Het gevoel van geluk wordt mede bepaald door de genoten opleiding, gezondheid, generatie en of iemand zich thuis voelt in Nederland.

Maar liefst 87 procent van de Marokkaanse respondenten zegt zich gelukkig of zeer gelukkig te voelen. Van de Marokkaanse Nederlanders die zich niet thuis voelen in Nederland, geeft 82% aan zich gelukkig te voelen, terwijl bij de groep die zich wel thuis voelt dit percentage stijgt naar 91%. Uit de cijfers blijkt ook dat niet-westerse allochtonen die zich vaker gediscrimineerd voelen, zich minder vaak gelukkig voelen.

Door Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse Nederlanders wordt het hebben van regelmatig sociaal contact met de familie geassocieerd met geluk. Alleen bij Surinaamse Nederlanders is dat niet het geval.

Het CBS ondervroeg 1348 Turkse, 1385 Marokkaanse, 1295 Surinaamse en 1400 Antilliaanse respondenten.

CBS: Bevolkingstrends 2014, Allochtonen en geluk

Cc-foto: Flickr FaceMePLS

Geef een reactie

Laatste reacties (41)