64

Marokkaanse uitkeringsgerechtigden moeten toch inleveren

Nederland en Marokko bereiken overeenkomst: uitkeringen in land van herkomst gaan toch omlaag

Wie in Marokko woont en een uitkering uit Nederland ontvangt, moet geld inleveren. Daar is Nederland het met Marokko eens geworden, zo schrijft NOS. Marokko wilde in eerste instantie niet dat het socialezekerheidsverdrag tussen de landen zou wijzigen, maar na lang en intensief overleg is het minister Asscher gelukt de oorspronkelijke plannen er in ‘verzachte’ vorm door te krijgen.

Dankzij het verdrag uit 1972 kon Nederland niet eenzijdig uitkeringen naar Marokko korten. In de Tweede Kamer leidde dit al geruime tijd tot flinke irritatie. Hier en daar werd zelfs geopperd het verdrag helemaal op te zeggen, maar daar voelde Asscher niet voor. Uiteindelijk is het de minister gelukt om het verdrag te moderniseren.

Concreet betekent het dat de export van kinderbijslag naar Marokko per 2021 stopt. Ook worden de kosten van medische zorg bij tijdelijk verblijf niet meer vergoed. Verder wordt het woonlandbeginsel ingevoerd. De hoogte van de uitkeringen van nabestaanden, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering en de kinderbijslag worden afhankelijk gemaakt van het prijspeil in Marokko, aldus NOS. Dat laatste zal gefaseerd in stappen worden ingevoerd.

Huidige uitkeringsgerechtigden hoeven niet te vrezen, de regels gelden alleen voor mensen die vanaf 1 januari volgend jaar recht hebben op een uitkering. Nederland probeerde eerder bestaande uitkeringen van Marokkaanse Nederlanders in Marokko te verlagen omdat levensonderhoud daar goedkoper is, maar daar stak de Nederlandse rechter een stokje voor. 

cc-foto: Jos van Zetten

Geef een reactie

Laatste reacties (64)