172

Massa-immigratie is een mythe

Tsunami blijkt, uit  cijfers van het CBS, slechts een golfje te zijn

Uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het migratiesaldo afneemt. Dit in tegenstelling tot de aannames van bijvoorbeeld Geert Wilders, die spreekt over een ‘tsunami’. De immigratie is in 2010, ten opzichte van 2009, van 147 naar 150 duizend toegenomen tegenover een stijging van emigratie van 112 naar 118 duizend. Dit resulteert in een daling van het migratiesaldo van 3000.

Uit de tabellen blijkt dat de grootste immigratie plaatsvindt vanuit landen binnen de EU. Immigratie vanuit Marokko is ten opzichte van 2009 met tien procent afgenomen, vanuit Somalië met 28 procent en vanuit Irak zelfs met 43 procent. In totaal is het saldo van immigratie vanuit en emigratie naar moslimlanden met twaalf procent afgenomen, naar 6,5 duizend.

Republiek Allochtonië heeft alle gegevens op een rijtje gezet. Over het migratiesaldo schrijven ze:

Immigratie – emigratie geeft een saldo.  Het aantal immigranten mocht dan wel zijn gestegen, het aantal emigranten steeg nog harder. Dat heeft als resultaat dat het saldo is gedaald van 34,5 naar 32 duizend.  Er kwamen dus 32 duizend mensen meer naar ons land dan dat er vertrokken.

Tabel: Flip van Dyke

Republiek Allochtonië: Immigratie én emigratie nemen toe

cc-foto: Marie-II

Geef een reactie

Laatste reacties (172)