13

Massaal protest tegen hogere huren

Woningcorporaties gaan vaak van te hoog inkomen uit

Ongeveer 60 duizend Nederlanders hebben de afgelopen twee maanden bezwaar aangetekend tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant onder zestig grote en middelgrote woningcorporaties. In 2012 lag het aantal bezwaren tegen huurverhoging op slechts enkele duizenden. Toen werd er nog niet gekeken naar het inkomen van huurders.

Veel huurders maken nu bezwaar omdat zij door ziekte, scheiding of werkloosheid minder geld te besteden hebben dan de verhuurder denkt. Daarnaast kwamen er veel bezwaren binnen van chronisch zieken; die zijn soms vrijgesteld van huurverhoging. Tot slot waren en ook mensen die het principieel oneens zijn met de huurverhoging, aldus de Volkskrant.

De zestig corporaties die de krant ondervroeg bezitten samen een kwart van alle sociale huurwoningen in Nederland. Van de 160 duizend huurders die zij de afgelopen twee maanden een extra huurverhoging hebben opgelegd, heeft 8 procent bezwaar gemaakt.

De inkomensafhankelijke huurverhoging werd dit voorjaar ingevoerd, net op tijd voor de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli: 

Huishoudens in een sociale huurwoning met een jaarinkomen boven de 43 duizend euro kunnen daardoor een huurverhoging van 6,5 procent krijgen. Ligt het inkomen tussen de 43 en 33 duizend euro, dan gaat de huur maximaal 4,5 procent omhoog. En voor alle huurders die minder verdienen, bedraagt de maximale stijging 4 procent.

De verhuurder moet het inkomen van de huurder opvragen bij de belastingdienst. Dat leverde van meet af aan problemen op. Door technische beslommeringen kon de Belastingdienst slechts van 70 procent van alle huurders de inkomens achterhalen. Van de gegevens die wel beschikbaar waren, klopte een groot gedeelte al niet meer.

Volkskrant: Nieuwe huurverhoging leidt tot stortvloed aan protesten

Foto-cc: CorporatieNL

Geef een reactie

Laatste reacties (13)