53

Maurice de Hond komt met Steve Jobs-school

iPad moet onderwijs radicaal vernieuwen

Maurice de Hond neemt samen met enkele anderen het initiatief tot een nieuwe school die het onderwijs radicaal moet vernieuwen. De opiniepeiler, al sinds lang een voorvechter van de digitale revolutie, ziet met de komst van de iPad grote mogelijkheden talenten bij kinderen beter te ontwikkelen. De school voor kinderen wordt vernoemd naar Steve Jobs, de vorig jaar overleden oprichter van Apple. Volgend jaar augustus wordt gestart met basis onderwijs voor de eerste drie groepen.

Volgens De Hond maakt de iPad en het gemak waarmee zeer jonge kinderen omgaan met dit apparaat de overdracht van kennis vele malen makkelijker. Bovendien zou met behulp van de iPad echt onderwijs op maat mogelijk zijn, toegesneden op de individuele capaciteiten. De school beperkt zich ook niet tot de reguliere lestijden want naast het reguliere schoolgebouw wordt er op internet ook een ‘virtuele’ school uit de grond gestampt waar kinderen in principe altijd terecht kunnen.
In een manifest zeggen de initiatiefnemers:

Wij zijn ervan overtuigd dat de uitvinding van de iPad een nieuwe fase markeert in de interactie tussen kind en virtuele wereld. Zeer jonge kinderen kunnen intuïtief zelfs al met het apparaat overweg. Daarbij doen ze spelenderwijs vaardigheden op, die van belang zijn voor hun toekomst in de 21e eeuw. Voor het onderwijs schept dit zowel nieuwe uitdagingen als nieuwe kansen. De uitdagingen zijn om de ontwikkelingen buiten school binnen de school te benutten, te versterken en aan te vullen.

Het onderwijs dient relevant te blijven bij het voorbereiden voor deze nieuwe tijd. De kansen zijn om met gebruikmaking van deze nieuwe technologie het onderwijs tegen dezelfde of lagere kosten veel meer te richten op de individuele talenten en mogelijkheden van het kind. Daarbij moeten we ervoor zorgen, dat school, leraren, leerlingen, ouders en andere betrokkenen beter kunnen inspelen op de verdere ontwikkelingen in de toekomst.

De groep wil in een of meerdere gemeenten een school opzetten en roept geinteresseerde ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar zich te melden. De vernieuwers noemen hun project O4NT, Onderwijs voor een Nieuwe Tijd. De Amsterdamse onderwijswethouder Lodewijk Asscher zou interesse tonen.  

Geef een reactie

Laatste reacties (53)