Laatste update 10:47
46

Maximumsnelheid van 130 blijkt funest voor luchtkwaliteit

De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur die op bepaalde snelwegen vanaf vrijdag ingaat blijkt funest voor de luchtkwaliteit. Volgens onderzoekers van RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en onderzoeksbureau TNO wordt de Europese norm van luchtkwaliteit ermee overschreden. Dat meldt de Volkskrant.

De verhoging geldt voor delen van de A1, A27, A28, en A58. In mei gaat dat ook gelden voor de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen in de avond en nacht.

Volgens onderzoek van minister Schultz van Infrastructuur – dat gedaan is door ingenieursbureau Tauw – zou er maar een beperkte stijging van de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) zijn. De concentratie NO2 zou nergens boven het jaargemiddelde van 38 microgram per kubieke meter lucht uitkomen en de Europese norm is 40. Een marge van  2 microgram zou volgens het bureau voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de norm langs de trajecten niet wordt overschreden.

Het RIVM maakt de modellen waar Tauw mee gewerkt heeft en is minder positief. Het instituut stelt dat er uitschieters van 8 microgram mogelijk zijn boven of beneden de limiet, vanwege onzekerheden in de data waarmee gerekend moet worden. De werkelijke waarde kan dus hoger liggen dan de berekende 38 microgram.

Ook is er bekend dat de uitstoot van dieselauto’s minder gedaald is dan aanvankelijk gedacht. Dat onder andere aan het licht is gekomen door het Volkswagenschandaal. Volgens TNO is de verkeersprognose voor na 2015 een stijging in het aantal files, wat tot hogere stikstofoxiden leidt. Daarnaast bestaat het risico dat automobilisten – als ze langer 130 mogen rijden – dat ook op andere stukken zullen blijven aanhouden.

Milieudefensie is ook niet te spreken over de verhoging:

Er wordt een rookgordijn van schijnzekerheid opgetrokken, waardoor het lijkt of er geen enkel risico is dat de normen worden overschreden als de snelheid wordt verhoogd’, zegt campagneleider verkeer Anne Knol. ‘Het is onmogelijk op elke straathoek tot op de microgram nauwkeurig te berekenen hoe vervuild de lucht is en hoe dat in de toekomst zal zijn. Dat snapt iedereen, maar het ministerie weigert de consequenties daarvan in te zien.

Minister Schultz erkent dat de luchtverontreiniging toeneemt maar vindt het een miniscule verhoging die binnen de gestelde normen blijft. Daarbij belooft zij dat er jaarlijks gemonitord zal worden. De verhoogde maximumsnelheid zou noodzakelijk zijn voor op snelwegen.

Met deze uitbreiding van de 130-kilometerwegen zetten we een mooie volgende stap in ons snelhedenbeleid. We streven er naar dat we uiteindelijk op 77 procent van de snelwegen 130 km kunnen rijden. Voor de automobilist wordt de maximum snelheid op snelwegen daarmee steeds eenduidiger.

cc foto: Ana Patícia Almeida

Geef een reactie

Laatste reacties (46)