21

Mbo-diploma daalt in waarde

Onderwijsinspectie: niveau mbo-examens is slecht

De examenkwaliteit bij bijna een op de drie mbo-opleidingen is onvoldoende. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. In hun verslag schrijven de onderzoekers dat 37 procent van alle mbo-examens in 2009 beneden peil was. De onderwijsinspectie vindt dat onvoldoende.

Hoofdinspecteur beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Rick Steur zegt in een persbericht: “In het mbo zijn instellingen verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun examens. Dat is een grote verantwoordelijkheid. We zien de verbeteringen en inspanningen van de sector maar hebben ook zorgen. Verbetering van de examenkwaliteit is van groot belang om de waarde van het diploma te blijven garanderen.

Mbo-opleidingen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun examens. Ze kunnen er voor kiezen om toetsen in te kopen, of ze zelf te maken. De mbo-raad roept nu de inspectie op om extern ingekochte examens niet achteraf, maar vooraf te toetsen. 

Trouw: Kwaliteit derde mbo-examens niet voldoende

Geef een reactie

Laatste reacties (21)