48

Mbo-meiden kiezen te vaak voor het aanrecht

Albeda College Rotterdam slaat alarm en kondigt emancipatielessen aan: 'Zowel de jongens als de meiden zelf denken heel traditioneel'

Te veel vrouwelijke mbo-leerlingen kiezen voor een carrière als huisvrouw, het Rotterdamse Albeda College trekt daarom aan de bel.
Bestuurder Anja van Gorsel zegt telkens weer te schrikken van de opvattingen van haar leerlingen: “Zowel de jongens als de meiden zelf denken heel traditioneel.” De school komt daarom met emancipatielessen om de meiden ervan te overtuigen dat ze níet financieel afhankelijk hoeven te zijn van een man.

Van Gorsel sprak deze week met PvdA-minister Bussemaker die in Rotterdam afspraken maakt met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om meer vrouwen aan het werk te krijgen. De bewindsvrouw spreekt enerzijds van verspilling van talent, maar vindt anderzijds dat de economische zelfstandigheid van vrouwen moet worden bevorderd:

“Bij scheidingen zijn degenen die het minst verdienen de dupe.

Volgens onderwijsbestuurder Van Gorsel zijn er banen genoeg voor afgestudeerde mbo’ers, maar ligt het probleem vooral bij allochtone meiden, die toch het huishouden boven een carrière verkiezen, omdat ze van kinds af aan meekrijgen dat ze voorbestemd zijn tot het moederschap. Hun man en familie zou liever niet hebben dat ze daarnaast nog werken en de vrouwen schikken zich daarin.

Op hbo-niveau hebben vrouwelijke studentes van allochtone afkomst eveneens moeite om aan de bak te komen, maar bij deze groep zou dat eerder te wijten zijn aan een gebrekkig netwerk. Deze groep is hun mannelijke collega’s inmiddels ook voorbijgestreefd wat betreft schoolprestaties.

Openbaarvervoerbedrijf RET bevestigt dat het werven van vrouwen moeizaam verloopt, maar volgens directeur Pedro Peters leggen de metro’s en trams het niet alleen bij allochtone vrouwen af tegen het aanrecht:

Vooral in Rotterdam-Zuid zien we hetzelfde patroon bij autochtonen. Die zijn ook zo traditioneel als de pest.”

Peters heeft minister Bussemaker beloofd vrouwen uit de bijstand aan de slag te zullen helpen bij de RET. Ook wil Peters scholing gaan aanbieden, specifiek voor vrouwen die vervolgens een technische job kunnen krijgen. Het Albeda College in Rotterdam is vooralsnog de enige school die van plan is om emancipatielessen te gaan geven. 

AD: Mbo-meid eindigt te vaak als huisvrouw
Cc-foto: Bart Smit reclamefolder

Geef een reactie

Laatste reacties (48)