63

Mbo steeds vaker onbetaalbaar

Kinderen uit minima-gezinnen blijken geregeld niet in staat de schoolkosten op te brengen. Het gevolg: schulden en schooluitval

Kinderen uit minima-gezinnen kunnen steeds vaker niet aan een mbo-opleiding beginnen. Wanneer bijvoorbeeld koksmessen, kappersbenodigdheden of een uniform zelf aangeschaft moeten worden, kunnen ouders dat geregeld niet betalen. Zonder de spullen mogen de leerlingen niet aan de opleiding beginnen.

Sinds 1 januari 2015 is de tegemoetkomen van schoolkosten afgeschaft. In plaats van maximaal 700 euro, krijgen ouders nu nog maar maximaal 116 euro via het kindgebonden budget. De kosten voor de schoolspullen variëren van 500 tot soms wel 1500 euro. Gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen rond het minimum, komen nu in de problemen wanneer er binnen het gezin minderjarige, leerplichtige kinderen zijn. 

Bij gemeenten en stichtingen zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld, stromen aanvragen voor tegemoetkoming in de schoolkosten binnen. Uit een reportage van Nieuwsuur blijkt dat de kinderen en hun ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd: Leergeld is niet in staat dergelijke bedragen uit te keren, de gemeente is niet verplicht in dit soort gevallen hulp te verlenen. 

Dit heeft tot gevolg dat veel mbo’ers zich genoodzaakt zien geld te lenen voor hun schoolkosten. Op het mbo heeft inmiddels 1 op de 5 leerlingen schulden, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Dit is zorgelijk, omdat het voor veel mbo’ers lastig is die lening  ooit nog terug te betalen. Helemaal wanneer zij door oplopende schoolkosten uiteindelijk vroegtijdig met hun opleiding moeten stoppen, zoals nu vaak gebeurt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) krijgt steeds vaker signalen vanuit de gemeenten over aankloppende leerlingen die de kosten niet meer kunnen opbrengen. VNG vindt het onaanvaardbaar dat deze jongeren vanwege deze kosten hun opleiding niet kunnen afronden. Volgens  VNG heeft het Rijk hier een steek laten vallen en moet het ‘met een oplossing komen en het gat voor deze groep repareren.’

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft inmiddels in een reactie laten weten het probleem nader uit te zoeken, maar schuift daarbij wel de verantwoordelijkheid af op de onderwijsinstellingen: ‘Het is onaanvaardbaar als kinderen om financiële redenen niet aan een opleiding kunnen beginnen. Het is aan scholen om dit op te lossen.’

Geef een reactie

Laatste reacties (63)