46

Mededeling over uw gezondheid

Fijnstof dodelijker dan verwacht ... Uitkomst groot Europees onderzoek 'zorgwekkend'

Niet alleen als je vlakbij een snelweg woont is fijnstof gevaarlijk, ook in lage concentraties is het slecht voor de gezondheid. Fijnstof is dodelijker dan tot nu toe was verwacht. Dat blijkt uit onderzoek gedaan door dertien Europese landen.

Maandag wordt het in het Britse tijdschrift The Lancet gepubliceerd. De Europese norm voor fijnstof is nu 25 microgram per kubieke meter, maar zelfs ver onder die norm blijkt het schadelijker dan we dachten.
Voor het onderzoek werden studies uit 22 landen geanalyseerd. Zo konden modellen worden gemaakt waarmee kon worden gekeken wat de gezondheidseffecten van fijnstof is bij 367.251 verschillende deelnemers.

Zorgwekkend
Het onderzoek is gecoördineerd door de Universiteit Utrecht. Onderzoeker Rob Beelen van het Institute for Risk Assessment Sciences (Iras) in dagblad Trouw maandag:

De resultaten zijn in lijn met Amerikaanse studies, al liggen de effectschattingen wat hoger. Maar nieuw is dat het risico op vervroegde sterfte ook onder de Europese grenswaarde van 25 microgram per kubieke meter overeind blijft. Wij vinden dat zorgwekkend.De deelnemers aan het onderzoek werden ingedeeld naar de hoeveelheid fijnstof waaraan ze werden blootgesteld. Van de 367.251 deelnemers bleven er nog onder de norm van 25 microgram fijnstof nog 310.000 deelnemers over en onder 20 microgram bijvoorbeeld nog 305.000.

Een groot deel van de mensen woont in gebieden waar de fijnstofconcentratie onder de 14 microgram per kubieke meter ligt. En zelfs in die gebieden zijn nadelige effecten op de gezondheid gemeten. Beelen:

Uit eerdere analyses weten we dat mensen hierdoor maanden eerder dood kunnen gaan.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een grens van maximaal 10 microgram fijnstof gesteld, maar in de Europese Unie ligt die grens dus op 25 microgram. Volgens de onderzoekers moeten die grenzen dus omlaag. Daarvoor is een Europese aanpak nodig, zegt Beelen in Trouw:

Fijnstof is een verzameling van allerlei deeltjes, waaronder roet maar nog veel meer. Belangrijke bronnen zijn industrie en verkeer. Het kan dus nuttig zijn om maatregelen te nemen zoals aanpassing van de snelheid, reguleren van de verkeersintensiteit of weren van oude auto’s uit een binnenstad.

Sneheidsverhoging
Onlangs nog werd bekend dat de luchtverontreiniging rond de Ringweg A10 sterk is toegenomen sinds de maximumsnelheid overdag weer is verhoogd van 80 naar 100 kilometer per uur. Uit onderzoek van de GGD Amsterdam en TNO bleek dat de concentraties stikstofdioxide en fijnstof zijn gestegen. Volgens Milieudefensie, die daarover een rechtszaak aanspande, leven omwonenden van de snelweg 79 dagen korter als gevolg van de snelheidsverhoging.

Vorig jaar werd bekend dat er veel meer fijnstof bij snelwegen is dan is toegestaan. Om de maximumsnelheid op de ringweg A10 West bij Amsterdam te kunnen verhogen, had verkeersminister Schultz (VVD) een rekenmodel voor fijnstof gebruikt dat ervan uitgaat dat de weg in een weiland ligt, zo concludeerde Milieudefensie.

Milieudefensie lanceerde eerder dit jaar de website Rochelroutes waarop je kunt zien waar de concentraties fijnstof het hoogst zijn en hoe dat je longen bereikt als je erdoorheen fietst.

CC foto: Niels Roza

Geef een reactie

Laatste reacties (46)